Yrityksen toiminnasta aiheutui toiselle vahinkoa

Toimi näin

 • Ota ylös vahinkoa kärsineen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus).
 • Tee vahinkoilmoitus Fenniaan. Korvattavissa vahingoissa Fennia hoitaa asian puolestasi ja maksaa omavastuun ylittävän korvauksen suoraan vahinkoa kärsineelle.
 • Liitä vahinkoilmoitukseen vahinkoon liittyvät laskut, mahdolliset valokuvat ja vahingon osapuolten väliset sopimukset.
 • Jotta pystymme ratkaisemaan vahingon, tarvitsemme tarkan kuvauksen vahinkoon johtaneista tapahtumista.
 • Huomioi, että voimme pyytää myös vahingon kärsineeltä osapuolelta tositteita ja muuta selvitystä vahingon käsittelyä varten.

Korvaako vakuutukseni?

 • Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan sellaisia kuluja, joista yritys on korvausvastuussa, kuten omaisuusvahingoissa vaurioituneen omaisuuden korjauskuluja tai henkilövahingoissa sairaanhoitokuluja ja ansionmenetystä.
 • Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata mm:
  • Puhtaasti tapaturmaisesti sattuneita vahinkoja, joihin kukaan ei ole syyllinen.
  • Vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun yrityksen hallussa, lainassa yrityksellä tai muutoin työntekijöiden käsiteltävä tai huolehdittavana.
  • Varallisuusvahinkoja (vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä esine- tai henkilövahinkoon).
 • Tietoa muiden vastuuvakuutusten korvauksista.

Tee vahinkoilmoitus

 • Oma Fennia -palvelussa (palvelun käyttö edellyttää verkkopalvelusopimusta).
 • Puhelimitse, p. 010 503 5011.
 • Käsittelemme vahinkoilmoituksista ja viesteistä 71 % kolmen arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa

Yrityksen vakuutuskirjat löytyvät yritysten Oma Fennia -palvelusta
Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta. Yrityksen edustaja, jolla on käyttöoikeudet Oma Fenniaan, pääsee kirjautumaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai Oma Fennia -tunnuksilla.

Tietoa yrityksen vastuuvakuutuksista

 Tulosta