Käyttäjähallinta

Oma Fennia -palvelussa käyttöoikeuksien laajuus määräytyy käyttäjätyypin mukaan. Palvelussa on kolmenlaisia käyttäjiä:

  • Pääkäyttäjällä on oikeudet yrityksen kaikkiin tietoihin ja toimintoihin ja lisäksi oikeus tehdä käyttäjiä koskevia muutospyyntöjä.
  • Käyttövaltuushallinnoijalla on oikeus tehdä käyttäjiä koskevia muutospyyntöjä, mutta muuten käyttöoikeudet pitää hänelle pyytää erikseen.
  • Peruskäyttäjälle käyttöoikeudet annetaan eriteltyinä haluttuihin vakuutuksiin ja vahinkoihin.

Uuden käyttäjän rekisteröiminen

Palvelun pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija voi pyytää rekisteröimään uusia käyttäjiä, ilmoittaa käyttöoikeuksien muutoksista ja käyttäjien poistamisesta Oma Fennia -palvelun kautta. Pyynnöt tehdään lähettämällä palvelusta käyttäjähallintaa koskeva viesti. Peruskäyttäjän käyttöoikeuspyynnöissä viestin liitteeksi voi liittää peruskäyttäjän käyttöoikeuslomakkeen. Käyttöoikeuspyynnön voi myös kirjoittaa vapaamuotoisesti viestiin.

Lue tarkemmin käyttöoikeuksista, niiden tasoista ja sisällöstä

Peruskäyttäjän käyttöoikeuslomake

Muutokset käyttöoikeuksiin ja käyttäjän poistaminen

  • Kun ilmoitat muutoksista olemassa olevan käyttäjän oikeuksiin, kerro Oma Fennia -käyttäjähallintaviestissä käyttäjän nimi, henkilötunnus ja tarvittavat muutokset.
  • Kun haluat poistaa käyttäjän, ilmoita poistettavan käyttäjän nimi ja henkilötunnus.
  • Voit myös pyytää käyttäjän lukitsemista esim. vanhempainvapaan ajaksi. Ilmoita tällöin käyttäjän nimi ja henkilötunnus. Vastaavasti voit pyytää käyttäjän lukituksen avaamista.
 Tulosta