Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 17 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Yhtiökokouskutsu, kokouksen esityslista, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 25.3.2019 alkaen Fennian internetsivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2018 alkanut vakuutus.

Osakas saa käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 8.4.2019 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • sähköpostilla osoitteeseen ritva.lindback@fennia.fi,
  • puhelimitse numeroon 010 503 6603 tai
  • kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Ritva Lindbäck, PL 1, 00017 FENNIA.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2019

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

HALLITUS

 Tulosta