Fennia Kiinteistökehitys - tavoitteellisesti lisäarvoa asiakkaalle

Fennia Kiinteistökehitys Oy:n nimi on 17.6.2019 muutettu Fennia Kiinteistöt Oy:ksi. Tulemme päivittämään sivumme tältä osin elokuun 2019 aikana. Fennia Kiinteistökehitys Oy on asiantuntijayritys, jonka päätehtävänä on kiinteistökehittämisellä luoda tuottavia sijoitusmahdollisuuksia Fennia Varainhoidon omaisuudenhoidon asiakkaille, hallinnoitaville rahastoille ja yhteistyökumppaneille sekä muille sijoittajille ja kiinteistönomistajille. Kiinteistökehityksellä pyritään tuottamaan kiinteistösijoituskohteita markkinoilla tarjottavia kohteita edullisemmin ja laadukkaammin sekä luomaan arvonnousua olemassa oleville kiinteistöille. Hankeaihioiden mahdollisuudet sekä riskit arvioidaan huolellisesti ja ainoastaan valikoiduista aihioista lähdetään kehittämään tuottavia sijoituskiinteistöjä. 

Palvelumme kattavat muun muassa uusien toimitila- ja asuinkohteiden kehittämisen tontin hankinnasta takuuajan tehtäviin, asemakaavojen kehittämisen, olemassa olevien kiinteistöjen jalostamisen mukaan lukien käyttötarkoitusmuutokset, sekä uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Yhtiö vastaa rakennusprojektien johtamisesta ja valvonnasta siten, että hankinnat tehdään läpinäkyvästi ja lopputuote vastaa laadullisesti, taloudellisesti sekä teknisesti sovittua. Suunnittelun ohjauksessa huomioidaan vuokralaisen tarpeiden lisäksi sijoittajan näkökulma erityisesti ylläpitokustannusten, energiatehokkuuden, muunneltavuuden, ympäristöasioiden ja hallinnoinnin osalta.
 

Ajankohtaista

Fennia Kiinteistökehitys Oy on mukana muun muassa seuraavissa hankkeissa:

Tampereen postitalo

Pasilan kauppakeskus Tripla

Herttoniemen uusi lähipalvelukeskus Hertsi

Optimes Business Garden 

 

 Tulosta