Palveluja tuottavat yhteistyökumppanit

AIG

Fennian ja AIG:n yhteistyön tarkoituksena on lisätä lisätä yritysasiakkaiden vaihtoehtoja Suomen vakuutusmarkkinoilla. Yhdessä Fennia ja AIG pystyvät täyttämään asiakkaan vakuutustarpeita monipuolisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. AIG toimii yli sadassa maassa omien yhtiöittensä kautta, joten Fennian asiakkaiden ulkomailla sijaitsevia riskejä voidaan vakuuttaa paikallisen lainsäädännön ja hyvän vakuuttamistavan mukaisesti.

www.aig.fi

A-Katsastus Group Oy

Viidessä EU-maassa toimivan A-Katsastus-konsernin emoyhtiö on A-Katsastus Group Oy, joka tarjoaa monipuolisia autoalaan ja kuljettajantutkintoihin liittyviä palveluita. Suomessa toimivat tytäryhtiöt ovat Ajovarma Oy, A-Katsastus Oy, Yksityiset K-asemat Oy, A-Test & Consulting Oy sekä Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy.

A-Katsastuksella ja Fennialla on pitkä yhteistyökumppanuus. A-Katsastuksen noin 180 palvelupisteen verkosto on toiminut vuosia Fennian vakuutustuotteiden jälleenmyyjänä. Myös 1.1.2015 konserniin siirtyneellä Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:llä on yhteistä historiaa Fennian kanssa jo 1980-luvun lopulta alkaen.

www.a-katsastus.com

CGI, eFennia Oy

CGI tarjoaa Fennialle osaamiskeskuspalveluja ja hoitaa laajoja järjestelmien käyttö- ja ylläpitopalveluita. Fennian ja CGI:n kumppanuuden yhtenä osana on yhteinen IT-palveluyhtiö eFennia Oy. eFennia tuottaa Fennialle järjestelmien kehitys-, tuki- ja ylläpitopalveluita sekä konsultointia.

www.cgi.fi

Danske Bank

Fennia ja Danske Bank haastavat yhteistyöllään pankki- ja vakuutusalan totutut toimintamallit läpinäkyvällä hinnoittelulla ja selkeillä palveluratkaisuilla. Yhteistyön lähtökohtana on asiakkaan etu ja tavoitteena asiakastyytyväisyys. Tarjoamme yhdessä palveluratkaisuja, jotka kasvattavat asiakkaiden luottamusta omaan talouteensa ja tulevaisuuteensa.

Ensi vaiheessa Fennia tarjoaa vahinkovakuutuksiin ja palveluihin liittyviä etuja Danske Etuohjelmaan liittyneille asiakkaille. Henkilöasiakkaiden etuohjelmasta yhteistyö laajenee jatkossa uusiin palveluinnovaatioihin sekä yrityksille tarjottaviin etuihin.

Danske Bank

Fennian tarjoamat edut Danske Bankin asiakkaille

International Network of Insurance INI

Fennia kuuluu ainoana suomalaisena vakuutusyhtiönä INI-verkostoon. Yhteistyön ansiosta Fennian yritysasiakkaat voivat vakuuttaa ulkomaiset riskit vaivattomasti paikallisten INI-yhteistyökumppaneiden avulla. Samalla varmistetaan, että vakuutusturva on paikallisen lainsäädännön mukainen ja mahdollistetaan paikallinen palvelu kohdemaan kielellä.  INI-verkostoon kuuluu yli 80 vakuutusyhtiötä ja toiminta kattaa yli 90 maata. Fennia oli perustamassa verkostoa vuonna 1979. Verkoston toimintaa koordinoi ja tukee INI Joint Office Brysselissä.

www.ininetwork.com

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo vastaa noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 210 000 eläkkeensaajasta ja noin 20 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa. Elossa työskentelee noin 500 työeläkevakuutusalan ammattilaista.

Elo tarjoaa Fennian yhteistyökumppanina lakisääteiset työeläkevakuutukset Fennian asiakkaille.

www.elo.fi

Perheyritysten liitto

Fennian yhteistyökumppanuus Perheyritysten liiton kanssa näkyy yhteisinä tilaisuuksina, tapahtumina ja Fennian jäsenille markkinoimina vakuutuspalveluina. Yhteistyöllä on tuettu suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä, vastuullista omistajuutta ja yritystoiminnan jatkuvuutta jo vuodesta 2003. Perheyritysten liitto on vuonna 1997 perustettu suomalaisten perheyritysten yhteistyö-, koulutus- ja edunvalvontajärjestö.

www.perheyritystenliitto.fi 

Pihlajalinna

Pihlajalinna tuottaa Fennian valtakunnallisena yhteistyökumppanina monipuolisia ja laadukkaita terveyspalveluja Fennian asiakkaille. Fennian asiakkaalle yhteistyö Pihlajalinnan kanssa näkyy nopeana ja oikeana hoitoon ohjauksena sekä erinomaisena asiakastyytyväisyytenä.

Yhteistyön tuloksena Pihlajalinna tuottaa Fennialle FenniaHoitaja-palvelun, johon Fennian asiakas voi ottaa yhteyttä sairaus- ja tapaturmatilanteissa. FenniaHoitajana toimii terveydenhuoltoalan asiantuntija, joka neuvoo puhelimitse Fennian asiakasta sairaus- tai tapaturmatilanteessa sekä hoitaa keskitetysti ajanvaraukset asiakkaan kannalta parhaiten sopivalle lääkäriasemalle.

Pihlajalinna-konserni on suomalainen, korkeatasoisia täydenpalvelun terveyspalveluja tuottava yritys, jonka terveyspalveluihin kuuluvat lääkärikeskukset, päiväkirurgiset sairaalat ja hammasklinikat. Pihlajalinna on Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja.

Pihlajalinna

Lisätietoa FenniaHoitaja-palvelusta

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari FINSVE

Fennia on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) jäsen. FINSVEn jäsentoiminta yhdistää yritykset ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämästä.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä aloittamaan liiketoimintaansa Ruotsin markkinoilla. FINSVEllä on resursseja, osaamista ja yhteistyöverkosto, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen vastaamaan yrityksen omia tavoitteita. FINSVE auttaa käytännön asioissa, kun yritys aloittaa vientiä Ruotsiin, haluaa kasvattaa tai kehittää liiketoimintaansa tai etsii ajankohtaista tietoa tai yhteistyökumppania Ruotsista.

www.finsve.com

Suomen Yrittäjät

Yhteistyö Fennian ja Suomen Yrittäjien ja sen alue- ja toimialajärjestöjen välillä edistää yrittäjyyttä ja tarjoaa edunvalvontaa, neuvontaa ja taloudellista etua järjestäytyneille yrittäjille. Fennia tarjoaa Suomen Yrittäjien jäsenille etuja niin yrityksien kuin kotitalouksienkin vakuuttamiseen. Lisäksi yhteistyömuotoja ovat seminaarit, koulutuspäivät ja yrittäjäjuhlat, joista merkittävin on Valtakunnallisten Yrittäjäpalkintojen luovutus. Yhteistyöllä on pitkät perinteet, sillä Fennian ja yrittäjäliikkeen yhteinen historia juontaa juurensa jo 1930-luvulle.

www.yrittajat.fi

Veritas Eläkevakuutus

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun. Tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. 

Lisää meistä osoitteessa veritas.fi

 Tulosta