Fennia-konsernin yhteistyökumppanit

Fennia-konsernin yhtiöillä on laaja sidosryhmäverkosto, joka koostuu palvelua tuottavista, rahasto- sekä kulttuuria ja hyvinvointia edistävistä yhteistyökumppaneista.

Yhteistyökumppaneiden valinnassa noudatamme arvojamme ja arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia.

Yhteistyöstä saadut edut ja hyödyt koituvat ensisijassa asiakkaidemme, mutta kulttuuria ja hyvinvointia edistävien yhteiskumppanien kautta myös yhteiskunnan eduksi.

 Tulosta