Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lailla toimeenpantiin EU:n saavutettavuusdirektiivi. Sääntelyn tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista sekä parantaa yhteiskunnan erityisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, luki- tai keskittymisvaikeuksista kärsivien ja iäkkäiden ihmisten edellytyksiä selvitä omatoimisesti palvelujen käytöstä. Saavutettavuuden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

Saavutettavuustyö Fennialla on aloitettu ja tulemme varmistamaan, että verkkopalvelumme on toteutettu asiakaslähtöisesti, helppokäyttöisesti ja tietoturvallisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaiset mahdollisuudet asioida sähköisissä palvelukanavissamme.

Lain soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019 alkaen. Fennian verkkosivustoa ei ole uudistettu 23.9.2018 jälkeen, joten Fennian verkkopalveluihin lakia sovelletaan 23.9.2020 alkaen. Tulemme julkaisemaan saavutettavuusselosteen verkkosivuillamme 23.9.2020 mennessä.

 Tulosta