Tietoa henkilötietojen käsittelystä Fennia Vahinkovakuutus Oy:ssä

Fennia Vahinkovakuutus Oy (entinen Folksam Vahinkovakuutus Oy) tuli osaksi osaksi Fennia-konsernia 27.11.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Yhtenä Fennia-konsernin yhtiönä Fennia Vahinkovakuutus noudattaa jatkossa henkilötietojen käsittelyssä Fennia-konsernin yhtenäisiä ja yhdenmukaisia tietosuojakäytäntöjä ja -periaatteita. Alla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä erityisesti Fennia Vahinkovakuutuksen toiminnassa ja mitä uutta Fennia-konserniin liittyminen toi mukanaan henkilötietojen käsittelyyn.

Tarkempaa tietoja henkilötietojen käsittelystä yleisesti Fennia-konsernissa saat osoitteesta fennia.fi/tietosuoja ja alla kerrotun on tarkoitus täydentää kyseistä yleistä informaatiota.  

Asiakassuhteen hoitaminen ja korvauskäsittely sekä asiakasviestintä ja markkinointi

Kuten aikaisemminkin, käsittelemme henkilötietojasi, kun sinulla on asiakassuhde tai siihen rinnastettava suhde Fennia Vahinkovakuutukseen. Asiakassuhteeseen rinnastuva suhde on kyseessä esimerkiksi silloin, kun olet vakuutettuna tai edunsaajana vakuutuksessa, jonka on puolestasi hankkinut tai maksanut joku toinen. Asiakassuhteeseen liittyen käsittelemme henkilötietojasi voimassaolevan asiakassuhteen lisäksi myös silloin, kun olet pyytänyt meiltä tarjousta tai tehnyt muun yhteydenoton asiakassuhteen perustamiseksi.

Henkilötietojesi käsittely vakuutusten korvauskäsittelyn ja siihen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä jatkuu myös kuten aikaisemminkin. Tällä perustella käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi silloin,

  • kun haet korvausta ottamasi vakuutuksen perusteella tai
  • kun vahinkoa, johon olet osallisena, käsitellään yrityksen tai jonkun toisen henkilön ottaman vakuutuksen perusteella. Voit olla korvauskäsittelyssä edunsaajana, vahingonkärsineenä, todistajana tai muuna vahingon osallisena.

Täydennyksenä aiempiin käsittelytapoihimme tulemme jatkossa siirtämään ja luovuttamaan tietojasi kanssamme samaan Fennia-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä lainsäädännön mahdollistamin tavoin esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseksi sekä markkinointia ja riskienhallintaa varten. Tämä mahdollistaa sen, että voimme kertoa sinulle ajankohtaisia asioita Fennia-konsernista ja konsernimme palveluista, esimerkiksi millaisia palveluja ja ratkaisuja voimme tarjota vakuuttamisen, varainhoidon tai riskienhallinnan tueksi.

Uutta on myös, että henkilötietoja voidaan tarkasti määritellyissä ja rajatuissa tilanteissa käsitellä tietojärjestelmien kehittämistä ja testaamista varten, mikäli tämä on tarpeen järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Huolehdimme jatkossa henkilötietoihisi liittyvien oikeuksien toteutumisesta Fennia-konsernin yhtenäisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Voit tarkastaa käsittelemämme henkilötietosi, vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittelyn.

Tietojen tarkastaminen

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Voit lähettää meille tarkastuspyynnön Oma Fennia -verkkopalvelussa kohdassa Ilmoitukset/Uusi ilmoitus/Muut ilmoitukset ja tilaukset löytyvällä Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietopyyntö -lomakkeella.

Voit myös lähettää kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna joko postitse osoitteeseen:

  • Fennia Vahinkovakuutus Oy / Tietosuoja-asiat 00017 FENNIA
  • tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@fennia.fi.

Voit käyttää tarkastuspyynnön tekemiseen oheista lomaketta.

Tarkastusoikeuden käyttäminen ja jäljennöksen toimittaminen käsiteltävistä henkilötiedoista on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, niin voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiimme perustuvan kohtuullisen maksun.

Huomaathan, että hyvän asiakaspalvelun varmistamiseksi saatamme soittaa tai ottaa sinuun muulla tavoin yhteyttä ennen tarkastuspyyntöösi vastaamista. Näin varmistamme, että saat oikean vastauksen pyyntöösi. Lisäksi todennamme aina henkilöllisyytesi tarkastuspyyntöön vastaamisen yhteydessä ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja ennen kuin toimitamme pyydetyt tiedot.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Oikeutesi vaatia tietojesi korjaamista tarkoittaa, että sinulla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissämme oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Voit lähettää meille pyynnön korjata virheelliset tiedot Oma Fennia -verkkopalvelussa kohdassa Ilmoitukset/Uusi ilmoitus/Muut ilmoitukset ja tilaukset löytyvällä Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietopyyntö -lomakkeella.

Voit myös lähettää kirjallisesti oikaisupyynnön allekirjoitettuna joko postitse osoitteeseen:

  • Fennia Vahinkovakuutus Oy / Tietosuoja-asiat 00017 FENNIA
  • tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@fennia.fi.

Keneen voi olla yhteydessä

Halutessasi tarkempia lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Fennia-konsernissa voit kysyä sähköpostitse osoitteesta tietosuoja@fennia.fi. Fennia-konsernin tietosuojavastaavana toimii Mikko Kilpiä p. 0105031.
 

 Tulosta