Taloudellista tietoa Fennia-konsernista

Fennia-konserniin kuuluvat Fennia ja Henki-Fennia julkaisevat vuosittain kukin oman vuosikertomuksensa, jotka pitävät sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuosikertomuksen lisäksi Fennia ja Henki-Fennia julkaisevat puolivuosi- ja vuosituloksestaan tiedotteen.

Vuosikertomukset 

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset

Tulostiedotteet

 Tulosta