Historia pähkinänkuoressa

Palovakuutusosakeyhtiö Fennian osakekirja

Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuutusyhtiö Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, joka aloitti toimintansa vuonna 2011. Vuonna 2013 Henki-Fennia siirtyi kokonaisuudessaan Fennian omistukseen ja vuonna 2018 Fennia Varainhoito Oy siirtyi Henki-Fennian omistuksesta Fennian tytäryhtiöksi.

Aiemmin Fennia-ryhmään kuuluva työeläkeyhtiö Eläke-Fennia fuusioitui LähiTapiola Eläkeyhtiön kanssa ja sulautumisen seurauksena uusi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa.

Kuva: Palovakuutusosakeyhtiö Fennian osakekirja vuodelta 1882.

Suomalaisella vakuutustoiminnalla on pitkät perinteet ja monta kehityshaaraa. Fennia-konsernin kolmesta yhtiöstä Fennian juuret ulottuvat pisimmälle, aina vuoteen 1882. Silloin perustettiin ensimmäinen suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, Palovakuutusosakeyhtiö Fennia.

Fennia-sukupuun toisen päähaaran muodostaa Suomen Liikkeenharjoittajain Keskinäinen Vakuutusyhdistys, joka perustettiin toukokuussa 1928. Yhtiö palveli aluksi pelkästään helsinkiläisiä liikkeenharjoittajia tarjoten heille työväen tapaturmavakuutuksia. Toiminta kuitenkin laajeni varsin aikaisessa vaiheessa koko maan kattavaksi, ja jo vuoden 1929 lopussa yhtiöllä oli 300 henkilön asiamiesverkko.

Vuonna 1934 Liikkeenharjoittajan Keskinäinen Vakuutusyhdistys vaihtoi nimensä Liikkeenharjoittajain Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi, eikä se suinkaan jäänyt yhtiön viimeiseksi nimenvaihdokseksi. Yksityisyrittäjäin Keskinäinen Vakuutusyhtiö -nimi otettiin käyttöön vuonna 1947, ja vuoden 1963 alussa nimi muuttui muotoon Yrittäjäin Vakuutus Keskinäinen Yhtiö.

Vuonna 1947 perustettiin myös Eläke-Varma, jonka pohjalta neljä vuosikymmentä myöhemmin syntyi Eläke-Fennia.

Vuoteen 1983 asti erillisenä vakuutusosakeyhtiönä toimineen Fennian liittäminen osaksi Yrittäjäin Vakuutusta vaikutti jälleen yhtiön nimeen. Vuodesta 1984 lähtien se oli Keskinäinen Yhtiö Yrittäjäinvakuutus-Fennia.

Eläke-Fennia ja Henki-Fennia perustettiin vuonna 1998. Samana vuonna Yrittäjäinvakuutus-Fennia, Eläke-Fennia ja Henki-Fennia muodostivat myös Fennia-ryhmän.

Viimeisimmän nimenmuutoksensa Fennia koki vuonna 2001, josta lähtien yhtiön virallinen nimi on ollut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-ryhmä täydentyi vuonna 2010 vahinkotarkastuksia toteuttavalla Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:llä, ja vuonna 2011 perustettiin varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy. Vuonna 2013 Henki-Fennia siirtyi kokonaisuudessaan Fennian omistukseen.

Aiemmin Fennia-ryhmään kuuluva työeläkeyhtiö Eläke-Fennia fuusioitui LähiTapiola Eläkeyhtiön kanssa ja sulautumisen seurauksena uusi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Muutoksen seurauksena Eläke-Fennia irtautui Fennia-ryhmästä.

Fennia-konsernin yhtiö Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy myytiin A-Katsastus Group Oy:lle joulukuussa 2014. Yhtiö jatkaa toimintaansa A-Katsastus-konsernin itsenäisenä tytäryhtiönä 1.1.2015 alkaen.

Yhdestä vakuutuslajista ponnistaneen palovakuutusyhtiön ympärille on vuosikymmenten saatossa kasvanut yhtiöryhmä, joka tarjoaa nykyisille ja tuleville asiakkailleen kattavat vakuutusasioiden suunnitteluun, riskienhallintaan, säästämiseen ja varainhoitoon liittyvät palvelut.

1882

Palovakuutusosakeyhtiö Fennia perustettiin.

1928

Suomen Liikkeenharjoittajien Keskinäinen Vakuutusyhdistys perustettiin.

1934

Nimi muutettiin Liikkeenharjoittajien Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi

1947

Nimi muutettiin Yksityisyrittäjäin Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi.

Eläke-Varma perustettiin.

1963

Nimi muutettiin Yrittäjäin Vakuutukseksi.

1984

Suurin osa Fennian vakuutuskannasta siirrettiin Yrittäjäin Vakuutukseen, nimi muutettiin Yrittäjäinvakuutus- Fenniaksi.

1986

Henkivakuutusosakeyhtiö Nova perustettiin.

1998

Eläke-Fennia ja Henki-Fennia syntyivät Eläke-Varman ja Novan perustalta, Fennia-ryhmä syntyi.

2001

Yrittäjäin Fennian nimi muutettiin Fenniaksi.

2007

Henki-Fennia osti Skandia Liv:n vakuutustoiminnan.

2010

Fennia osti Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n koko osakekannan.

2011

Fennia Varainhoito Oy perustettiin.

2013

Henki-Fennia siirtyi kokonaan Fennian omistukseen.

2014

Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö sulautuivat, ja uusi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014.

2015

Osakekannan myynnin seurauksena Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy siirtyi A-Katsastus Groupin omistukseen.

 Tulosta