Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee Fennia-konsernia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen asema organisaatiossa on riippumaton tarkastettavista yksiköistä ja toiminnoista. Keskeiset toimintaperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito.

Sisäinen tarkastus toimii Fennian toimitusjohtajan alaisuudessa itsenäisenä yksikkönään.

 Tulosta