Riskienhallintatoiminto

Riskienhallintatoiminto tukee konsernia sen tavoitteiden saavuttamisessa avustamalla konserniyhtiöiden hallituksia, toimitusjohtajia sekä liike- ja tukitoimintoja tehokkaan riskienhallintajärjestelmän luomisessa ja ylläpitämisessä. Toiminto vastaa konsernin riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kokonaisuuden suunnittelusta ja kehittämisestä sekä niitä koskevasta raportoinnista. Toiminto tukee, seuraa ja arvioi liike- ja tukitoimintojen riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan tehtävien toteuttamista.

Konsernin riskienhallintatoiminnon vastuulle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • tukea riskienhallintajärjestelmän kehittämistä ja arvioida ja seurata sen toimivuutta,
  • valmistella riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan asiakirjoja hallitusten hyväksyttäviksi ja seurata niiden noudattamista,
  • arvioida riskinottoa rajoittavia päätösvaltuuksia ja seurata niiden noudattamista,
  • tukea hallitusten ja toimivan johdon riski- ja vakavaraisuusasemaa koskevaa päätöksentekoa erilaisilla analyyseilla ja seurata päätösten vaikutuksia,
  • ylläpitää kokonaisvaltaista näkemystä riskiprofiilista,
  • arvioida ja seurata riskien tunnistamisen, mittaamisen, seurannan, hallinnan ja ilmoittamisen prosesseja ja niiden vaikuttavuutta,
  • koordinoida omien riski- ja vakavaraisuusarvioiden (ORSA, ICAAP) laatimista sekä
  • suorittaa eräitä riskien mittaamiseen ja pääoman käytön suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Fennia-konsernin riskienhallintatoiminto toimii Fennian hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa itsenäisenä yksikkönä.

 Tulosta