Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja jatkuvuutta varmistamalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn, riskinottohalukkuuteen ja riskinsietokykyyn sekä luomalla edellytykset häiriöttömään toimintaan odottamattomienkin tappioiden varalta.

Riskit jaetaan konsernissa seuraaviin riskialueisiin:

  • vahinkovakuutusriskit,
  • henkivakuutusriskit,
  • rahoitusmarkkinariskit,
  • vastapuoliriskit,
  • operatiiviset riskit,
  • kvantitatiivisten menetelmien riskit,
  • keskittymäriskit,
  • likviditeettiriski,
  • strategiset riskit ja
  • maineriski.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla riskit tunnistetaan, mitataan, seurataan, hallitaan ja ilmoitetaan.

Vakavaraisuuden hallinnalla tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla määritellään ja ohjataan riskinkantokykyä, riskinottohalukkuutta, riskinsietokykyä ja keskeisten riskien rajoituksia.
Riskien- ja vakavaraisuuden hallintaan osallistuvat hallintojärjestelmän kaikki toimijat, liike- ja tukitoiminnot, riskienhallinta-, Compliance- ja aktuaaritoiminnot, sisäinen tarkastus sekä hallintoelimet.

 Tulosta