Compliance-toiminto

Compliance-toiminnon keskeisenä tehtävänä on edistää säännösten noudattamista ennakoivalla oikeudellisella neuvonnalla ja valvoa säännösten, sopimusten ja sovittujen menettelytapojen noudattamista Fennia-konsernin toiminnassa ja asiakassuhteissa.

Compliance-toiminnon tehtäviin kuuluu

  • hallitusten ja toimitusjohtajien neuvominen säännöksistä
  • lainsäädäntömuutosten vaikutusten arviointi
  • säännösten laiminlyöntiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
  • finanssialan itsesääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamisen seuranta ja
  • säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi
  • tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden arviointi sekä
  • yhteydenpito valvontaviranomaiseen.

Toiminnon muodostavat konsernin Chief Compliance Officer sekä konserniyhtiöiden Compliance Officerit. Kunkin konserniyhtiön Compliance-toiminto toimii kyseisen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta koko konsernin Compliance-toiminto on samalla myös Fennian hallituksen ja toimitusjohtajan alainen toiminto. Compliance-toiminto toimii yhteistyössä liiketoimintayksiköissä oman toimensa ohella työskentelevien Compliance-vastuuhenkilöiden kanssa.

 Tulosta