Hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä

Fennia-konsernin yhtiöitä ovat Fennia, Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito. Konsernin hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä muodostuu:

  1. Liike- ja tukitoiminnoista, joilla on ensisijainen vastuu päivittäisestä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä riskien raportoinnista hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.
  2. Riskienhallinta-, Compliance- ja aktuaaritoiminnoista, jotka ovat riskienhallintakehikon omistajia ja vastaavat mm. riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kehittämisestä, suunnittelusta ja raportoinnista sekä tukevat, seuraavat ja arvioivat liike- ja tukitoimintojen sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan tehtävien toteuttamista. Näistä toiminnoista aktuaaritoiminto osallistuu jossakin määrin myös liiketoimintapäätösten tekemiseen.
  3. Sisäisestä tarkastuksesta, jonka tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Edellä mainittujen lisäksi yhtiöiden hallitukset ja riskienhallintakomiteat ovat järjestelmän keskeisiä toimijoita.

Riskienhallinta-, Compliance- ja aktuaaritoiminnot sekä sisäinen tarkastus ovat riippumattomia toimintoja konsernin hallinnossa. Riippumattomuuden varmistamiseksi toiminnoilla ei ole toiminnallista vastuuta liike- ja tukitoiminnoista eikä oikeutta osallistua liiketoimintapäätösten tekoon. Toiminnoista aktuaaritoiminto ei ole liike- ja tukitoiminnoista riippumaton siltä osin kuin se osallistuu liiketoimintapäätösten tekemiseen. Sisäinen tarkastus puolestaan on täysin liike- ja tukitoiminnoista riippumaton toiminto. Riskienhallinta- ja Compliance- ja aktuaaritoiminnoilta edellytetään kaikissa tehtävissään toiminnallista itsenäisyyttä liike- ja tukitoiminnoista. Kaikkien riippumattomien toimintojen keskeiset toimintaperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito.

 Tulosta