Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Osoite: Kyllikinportti 2
00240 Helsinki

2. Kuka voi osallistua

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestäjän ja muiden sellaisten yhtiöiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät ole oikeutettuja osallistumaan arvontaan. Myöskään edellä mainittujen työntekijöiden perheenjäsenillä ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

3. Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystietonsa kotitalousasiakkaan vakuutuksia koskevaan kyselyyn. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

4. Palkinnot

Arvonnan palkintona jaetaan kolmelle henkilölle 40 euron arvoinen K-ryhmän lahjakortti. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonta suoritetaan tammi-helmikuussa 2018.

5. Voittaja

Voittajat arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken kyselyn toteuttajan toimesta, ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, on arvonnan järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä huolehtii arpajaisverosta.

6. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailun aikana ilmenevistä viallisista Internet-yhteyksistä, sivuston teknisistä käyttöhäiriöistä, osallistujien tekemistä virheistä tai kilpailuohjeiden väärinkäytöksistä.

7. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuvien yhteystietoja käytetään ainoastaan arvontaan ja palkinnon toimittamiseen. Voittajan nimi voidaan julkaista Fennian verkkosivuilla.

9. Muut ehdot

Lähettämällä yhteystietonsa arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ja vilpillisten osallistujien hylkäämiseen. Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

 Tulosta