Yrittäjä, varmista myös alihankkijan vakuutusturva

Työhyvinvoinnin lisääminen on työturvallisuuden parantamista

Rakennushankkeita valmistellessa on syytä huolehtia paitsi sopimuksista, myös vakuutuksista. Eikä ainoastaan omista, vaan myös alihankkijoiden vakuutuksista.

Vanha viisaus kuuluu, että alihankkijoiden käytössä kannattaa käyttää tuttuja ja luotettavia firmoja. Silloin tiedät, mitä saat ja minkälaisella laadulla.

Viisaus pätee edelleen, mutta tuttujen yhteistyökumppaneiden käyttämisessä voi myös piillä ansa.

– Monesti käy niin, että tilataan työ tutulta alihankkijalta suullisesti ja kavereita kun ollaan, jää kirjallinen sopimus tekemättä, kertoo Fennian riskipäällikkö Riikka Akselinmäki.

Jos työmaalla sattuu vahinko, voi joku osapuolista joutua vahingonkorvausvastuuseen. Silloin voi tulla eriävää näkemystä maksajasta ja joudutaan juridisesti vaikeammalle alueelle.

– Siinä missä kirjallinen sopimus voidaan ottaa esiin riitatilanteessa ja lukea siitä sovitut asiat, suullisten sopimusten tapauksissa kiistellään usein siitä mitä on sovittu, kun osapuolet ovat käsittäneet tai muistavat keskustelun eri tavoilla, Akselinmäki kertoo.

Akselinmäen mukaan urakoissa kannattaa aina käyttää kirjallisia sopimuksia ja säilyttää ne paikassa, josta ne tarvittaessa löytyvät helposti. Omaa työtään helpottaakseen yritys voi esimerkiksi laatia valmiita mallipohjia sopimuksia varten. Myös Infra ry:ltä löytyy runsaasti hyviä sopimuspohjia.

Esimerkiksi laskutukseen liittyvät riidat vähenevät, kun hinnoista ja maksuista on sovittu selkeästi kirjallisessa sopimuksessa.

– Kaikessa toiminnassa voi sattua vahinkoja. Sopimuksella voidaan määritellä, minkälaisista vahingoista ja mihin euromäärään asti palveluntarjoaja on vastuussa. Jos mistään vastuuta rajoittavista seikoista ei ole sovittu, voi palveluntarjoaja joutua vastaamaan kaikesta aiheutuneesta vahingosta, Akselinmäki selventää.

Rakennustyövakuutus ja vastuuvakuutus – molempia tarvitaan

Toinen asia, mikä tutun kumppanin kanssa unohtuu helposti, on vakuutusturvan tarkistaminen. Pahimmassa tapauksessa alihankkijan aiheuttama vahinko voi ilman vakuutusta aiheuttaa molemmille taloudellista haittaa.

Akselinmäen mukaan yleisin rakennustyömaille hankittu vakuutus on rakennustyövakuutus. Se korvaa rakennustyömaalla sattuneet vahingot, jotka kohdistuvat kohteeseen ja irtaimistoon.

– Kaikkia työmaalla sattuneita vahinkoja ei kuitenkaan korvata rakennustyövakuutuksesta. Se on tarkoitettu nimenomaan rakennuskohteen suojaamiseksi, Akselinmäki selventää.

Jos esimerkiksi rakennustöiden tai raskaan kaluston siirtämisen yhteydessä kolhitaan naapuruston autoa tai rikotaan naapuritalon vesiputki, ei vahinko kuulu enää varsinaiseen rakennustyöhön. Silloin tarvitaan vastuuvakuutusta.

– Vastuuvakuutuksella varaudutaan vahingonkorvausvelvollisuudesta aiheutuvaan riskiin ja hallitaan tämän riskin taloudellisia seurauksia. Vastuuvakuutus voi esimerkiksi kattaa korvausvelvollisuutta, joka on aiheutunut yritykselle sen toiminnasta tai sen valmistaman tuotteen turvallisuuspuutteista, Akselinmäki kertoo.

Vastuu- ja rakennustyövakuutusten kanssa on syytä olla tarkkana, kenen vakuutuksesta vahinko korvataan. Usein työn tilaaja tilaa rakennustyön pääurakoitsijalta ja tämä saattaa puolestaan käyttää alihankkijoita eli muita rakennus- tai asennusyrityksiä.

Jos alihankkija aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa tilaajalle, tulee tilaajan hakea korvaus omalta sopimuskumppaniltaan eli pääurakoitsijalta.

– Tilaaja ei voi hakea korvausta suoraan alihankkijalta, vaan korvaukset tulee hakea pääurakoitsijan kautta. Pääurakoitsija on velvollinen korvaamaan vahingon, koska hän vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Mutta pääurakoitsijan ottama vastuuvakuutus ei kata kuin hänen omien työntekijöiden tekemät vahingot. Alihankkijalla tulee olla oma vastuuvakuutus.

Kun alihankkijalla on vakuutusturva kunnossa, saa pääurakoitsija vastaavasti sieltä korvaukset, jotka on joutunut maksamaan tilaajalle. Mutta jos alihankkijalla ei olekaan asiaankuuluvaa vakuutusta, niin pääurakoitsija yrittää silloin periä korvaussumman alihankkijalta suoraan. Pienelle toimijalle vahingonkorvaukset voivat olla ratkaisevan suuria.

– Siksi on tärkeää varmistaa ja vaatia, että aliurakoitsijalla on oma vakuutusturva kunnossa ja se on riittävän kattava. Toisinaan alihankkijalle voi tulla yllätyksenä vahingon määrä, jos hän on varautunut vakuutuksella pienempiin vahinkoihin. Myös pääurakoitsijan kannattaa huolehtia, että alihankkija ymmärtää työn mittakaavan suhteessa vakuutusturvaan.

Lue lisää Fennian vastuuvakuutuksista

24.10.2019

 Tulosta