Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten eläkeikään muutoksia, verovähennysoikeus säilyy

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten eläkeiät muuttuvat. Muutos perustuu vuonna 2010 tehtyihin verolainsäädännön muutoksiin, joiden vaikutukset näkyvät vakuutuksissa siirtymäsäännöksestä johtuen 1.1.2017 alkaen. Eläkeikiin on tehty muutoksia myös vuoden 2017 työeläkelainsäädännön voimaantulon vuoksi. Henki-Fennia on lähettänyt asiakkailleen tiedotteen muutoksesta.

Muutos vaikuttaa kaikkiin yksityishenkilöiden ottamiin eläkevakuutuksiin sekä yritysten 18.9.2009 ja myöhemmin työntekijöilleen ottamiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin.

Muutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä vaan Henki-Fennia päivittää vakuutussopimukset uuden lainsäädännön mukaisiksi, jotta myös tulevat vakuutusmaksut olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Ennen 18.9.2009 otetut vakuutukset

Yksityishenkilöiden ennen 18.9.2009 ottamien vakuutusten eläkesäästö on nostettavissa useassa eri osassa, riippuen siitä, milloin vakuutusmaksuja on maksettu:

  1. Vuoden 2009 loppuun mennessä vakuutukseen maksettujen vakuutusmaksujen perusteella kertyneen eläkkeen voi nostaa alkuperäisen sopimuksen mukaisessa eläkeiässä (esimerkiksi 55, 58 tai 60 vuotta)
  2. Vuosien 2010-2016 aikana maksettujen vakuutusmaksujen perusteella kertyneen eläkkeen voi nostaa 62-vuotiaana.
  3. Vuoden 2017 alusta alkaen maksetuilla vakuutusmaksuilla kertyneen eläkkeen nostoikä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti vakuutetun syntymävuoden perusteella:
Syntymävuosi Eläkeikä
   
1957 tai aiemmin 63
1958 - 1961 64
1962 - 1972 65
1973 - 1984 66
1985 - 1997 67
1998 tai myöhemmin 68

Yritysten ottamissa vakuutuksissa säilyy edelleen kaikkien vakuutusmaksujen osalta alkuperäisessä sopimuksessa sovittu eläkeikä.

18.9.2009 - 31.12.2012 otetut vakuutukset

Jos vakuutus on otettu 18.9.2009 - 31.12.2012, on vakuutuksen eläkeikä sidottu työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään (nykyisin 63 vuotta). Lakimuutoksen jälkeen vakuutuksen eläkeikä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti vakuutetun syntymävuoden perusteella:

Syntymävuosi Eläkeikä
   
1957 tai aiemmin 63
1958 - 1961 64
1962 - 1972 65
1973 - 1984 66
1985 - 1997 67
1998 tai myöhemmin 68

1.1.2013 tai sen jälkeen otetut vakuutukset

Henki-Fennia on tarjonnut vuodesta 2013 alkaen yksilöllisiä eläkevakuutuksia vain yrityksille. Jotta vakuutusten maksuja ei luettaisi työntekijän palkaksi, on vakuutuksen eläkeikä sidottu työntekijän eläkelain mukaiseen lykättyyn vanhuuseläkeikään (nykyisin 68 vuotta 1 kk). Lakimuutoksen jälkeen eläkeikä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti vakuutetun syntymävuoden perusteella:

Syntymävuosi Eläkeikä
   
1957 tai aiemmin 68
1958 - 1961 69
1962 tai myöhemmin 70

Lisätietoja

  • Asiakkaat voivat tarkastella vakuutustensa tietoja osoitteessa https://oma.fennia.fi
  • Henki-Fennian asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 010 503 7970 ja sähköpostilla hf.asiakaspalvelu@fennia.fi

22.12.2016

 Tulosta