Valpas välttää hirvikolarin

Valppaus ja nopeuden vähentäminen ehkäisevät hirvikolareita

Syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaasti. Erityistä valppautta ratin takana tarvitaan hirvivaara-alueilla, hämärän aikaan ja huonon näkyvyyden vallitessa. Ajonopeutta vähentämällä voidaan ehkäistä onnettomuuksia.

Vaarapaikkojen huomioiminen ja ajotavan sekä -nopeuden sopeuttaminen ehkäisevät tehokkaasti hirvionnettomuuksia. Tarkkaavaisuutta tarvitaan erityisesti paikoissa, joissa hirviaidat alkavat ja päättyvät sekä hirvivaroitusmerkkien alueilla. Nopeuden vähentäminen on tärkeää, sillä pienempi nopeus antaa kuskille enemmän aikaa reagoida hirvien usein arvaamattomaan käyttäytymiseen. On myös syytä muistaa, että hirvet ovat laumaeläimiä - yhden perässä voi tielle tulla useampiakin.

Hirvionnettomuuksia sattuu yli tuhat vuosittain. Riskialttein aika on syys-joulukuu, jolloin huono sää, hämärä ja liukkaus lisäävät onnettomuusriskiä.

Onnettomuuden välttämiseksi

  • Vähennä nopeutta hirvivaara-alueella ja jarruta heti, jos havaitset jotain poikkeavaa.
  • Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja.
  • Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa puita tai pensaikkoa kasvaa tien lähellä.
  • Jos eläin juoksee tielle, yritä väistää takaa.

28.9.2016

 Tulosta