Vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden verotus muuttuu ensi vuonna

Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotus muuttuu ensi vuoden alussa. Muutokset vaikuttavat myös Henki-Fennian tuotteisiin. Muutos koskee vakuutuksesta tehtävien nostojen verotusta sekä tappioiden vähentämistä.

– Näiden muutosten jälkeenkin säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset ovat edelleen perusteltuja ja verotuksellisesti järkeviä ratkaisuja pitkäaikaisesti sijoittavalle, sanoo johtaja Antti Romppainen Henki-Fenniasta.

Vakuutuksen tuottoa ei jatkossakaan veroteta vuosittain, vaan vasta vakuutuksen päättyessä tai nostettaessa säästöä. Myös sijoituskohteita voi vaihtaa verottomasti, ja vakuutuksen avulla on edelleen mahdollista lykätä kertyneiden tuottojen verotusta.

Nostojen verotuskäytäntö muuttuu

Sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät osittaiset nostot sisältävät jatkossa veronalaista tuottoa samassa suhteessa kuin koko vakuutus sisältää nostohetkellä tuottoa.

– Käytännössä muutos vaikuttaa siis tuoton verotusajankohtaan. Jatkossa verotuskäytäntö vastaa tältä osin esimerkiksi rahastosijoittamisessa noudatettavaa käytäntöä, Romppainen kertoo.

Vuodesta 2020 alkaen nostettaessa säästöä katsotaan nostettavasta summasta veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta koko vakuutuksen arvosta. Loppuosa nostosta on verovapaata pääoman palautusta. Sama käytäntö koskee myös yritysten ottamia sijoitusvakuutuksia ja kapitalisaatiosopimuksia, joissa tuotto on elinkeinoverolain nojalla verottavaa tuloa. Nykyisen lainsäädännön mukaan sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta tehtävät nostot katsotaan vakuutusmaksujen yhteismäärään asti verovapaiksi pääoman palautuksiksi.

Esimerkki: Vakuutukseen on maksettu yhteensä 9 000 euroa ja vakuutuksen arvo on nostohetkellä 12 000 euroa. Vakuutuksessa on näin ollen pääomaa 9 000 euroa ja tuottoa 3 000 euroa. Vakuutuksesta tehtävästä nostosta on verotettavaa tuottoa 3 000 euroa/12 000 euroa eli 25 prosenttia. Jos noston määrä on 6 000 euroa, on nostosta 1 500 euroa tuottoa. Vakuutusyhtiö pidättää nostettavasta tuotosta 30 prosentin pääomatuloveron, joten asiakkaan tilille maksetaan 5 550 euroa.

– Jos asiakkaalla ei ole tarvetta tehdä vakuutuksesta nostoja lähiaikoina, ei muutos edellytä toimenpiteitä ja vakuutus jatkuu nykyiseen tapaan. Harkittaessa sitä, kannattaako varoja nostaa ennen vakuutuksen erääntymistä, kannattaa ottaa huomioon muun muassa se, onko varoille nyt tarvetta, onko vakuutus tehty perintösuunnittelua tai lahjoitusta ajatellen, vakuutukseen sisältyvien tuottojen määrä sekä nostosta ja mahdollisesta uudelleensijoittamisesta aiheutuvat kulut.

Tappiot ovat jatkossa vähennyskelpoisia

Vuodesta 2020 alkaen sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen päättyessä mahdollisesti syntynyt tappio on vähennyskelpoinen pääomatuloista. Nykyisin tappioita ei voi vähentää.

Esimerkki: Vakuutukseen on maksettu vakuutusmaksuja yhteensä 9 000 euroa ja vakuutuksen arvo on vakuutusajan päättyessä 8 000 euroa. Vakuutusyhtiö maksaa säästösumman 8 000 euroa vakuutuksenottajalle. Koska säästösumma on 1 000 euroa pienempi kuin maksettujen vakuutusmaksujen määrä, muodostuu vakuutuksenottajalle 1 000 euron tappio. Vakuutuksesta syntynyt tappio voidaan vähentää pääomatuloista.

Yritysten ottamasta sijoitusvakuutuksesta tai kapitalisaatiosopimuksesta syntynyt tappio on vastaavalla tavalla vähennyskelpoinen sen tulolähteen tulosta, johon vakuutus kuuluu.

 

 

17.5.2019

 Tulosta