Väistä ravintolamaailman vaarat etukäteen

Väistä ravintolamaailman vaarat

Ravintola on hektinen työpaikka, jossa tarvitaan tarkkaa joukkuepeliä ja monipuolista osaamista. Kiireen keskellä kasvaa myös riski, että jotain sattuu. Ennakointi ja suunnittelu nousevat silloin tärkeään rooliin.

Ravintola on ruuhka-aikaan työpaikka, jossa tapahtuu koko ajan. Tilauksia tulee jatkuvasti, ja ruoat on valmistettava huolellisesti, jotta asiakas saa juuri haluamansa makuelämyksen. Tilanteet vaihteleva t nopeasti ja keittiössä vaaditaan reagointikykyä. Silloin kasvaa myös riski, että jotain sattuu.

16 ravintolan Ravintolakolmio-konserni on seurannut omien ravintoloidensa sairaspoissaoloja jo pitkään. Juuri 40 vuotta täyttäneen yrityksen tulokset ovat huippuluokkaa: kaikista työtunneista on sairaspoissaoloja vain 2 prosenttia, kun ravintola-alan keskiarvo on 3,5 prosenttia.

– Usein poissaolojen taustalla on kiire, väsymys ja stressi sekä puutteellinen perehdytys, joten työturvallisuus on ennen kaikkea työhyvinvoinnin lisäämistä, ergonomiaa ja suunnittelua, kertoo Ravintolakolmion toimitusjohtaja Jenni Keskinen.

Vakituisen työntekijän poissaolo tarkoittaa työkavereille suurempaa työtaakkaa. Tuuraaja ei millään ehdi lyhyellä varoitusajalla omaksua vakituisen työntekijän osaamista. Siten panostaminen työhyvinvointiin on samalla panostus asiakaspalvelun, tuotteen ja työhyvinvoinnin laatuun.

Ravintolakolmiossa työntekijöiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen panostetaan kokonaisvaltaisesti. Jokaiseen ravintolaan on nimetty työturvallisuusvastaava, joka huolehtii, että havaitut työturvallisuuspuutteet hoidetaan kuntoon. Lisäksi työntekijöille on hankittu kattavat vakuutukset, jotta he saavat nopeasti hoitoa ja pääsevät mahdollisimman pian kuntoon.

Perehdytys on kannattava investointi

Työturvallisuutta ja työhyvinvointia mittaamalla ja seuraamalla voidaan puuttua oikeisiin asioihin. Kun työturvallisuutta ja työhyvinvointia kehitetään, aloitetaan nykytilan arvioinnista: mistä poissaolot eli menetetyt työtunnit johtuvat.

Sen jälkeen asetetaan tavoitteet, miten paljon poissaoloja yritetään vähentää ja miten se tehdään.

– Jotta poissaoloja ja siten kiirettä saadaan vähennettyä, tarvitaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteita sekä niiden tiivistä seurantaa, sanoo Fennian riskipäällikkö Pia Välimaa.

Tärkeään osaan nousee myös perehdyttäminen eli uuden työntekijän opastaminen työtehtäviin ja talon tavoille. Ravintolassa perehdyttämisen merkitys korostuu, kun eteen tulee yllättävä tilanne tai kiire moninkertaistuu.

– Yllättäviin tilanteisiin voi varautua vain huolehtimalla, että perehdytykset ja toimintaohjeet on hoidettu kunnolla ja ihmiset tietävät, miten toimia. Silloin lunastetaan takaisin perehdytykseen panostettu työaika, Keskinen sanoo.

Myös yrityksessä pidempään työskennelleet tarvitsevat välillä perehdytystä eli työnopastusta. Työnopastus koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä ja tulee tarpeeseen, jos esimerkiksi yrityksen toimintatavat tai työkalut muuttuvat, tai työskentelytavoissa on havaittu ergonomisia haasteita.

Väistä ravintolamaailman vaarat Vanhoista tavoista poisoppiminen on vaikeaa ja hidasta. Monesti uudet asiat ja käytännöt vaativat kertausta, jotta ne opitaan kunnolla, Pia Välimaa muistuttaa.

Keittiötä ei aina ole suunniteltu keittiöksi

Idyllinen ravintola sijaitsee usein vanhassa rakennuksessa. Tunnelma voi olla ensiluokkainen, mutta pieni ja ahdas keittiö on saatettu suunnitella vuosikymmeniä sitten johonkin aivan muuhun tarkoitukseen. Jotta työskentely on turvallista ja tehokasta, on ergonomiaa kehitettävä jatkuvasti myös vanhassa rakennuksessa.

– Seiniä ei yleensä voi siirtää, mutta työntekoa helpottavia työvälineitä ja esimerkiksi joustavia työtasoja on jo melko hyvin saatavilla. Keittiölaitteet ovat onneksi kehittyneet huomattavasti ja niissä on enemmän säätövaraa, Keskinen sanoo.

Välimaa korostaa myös joukkuehengen ja auttamisen merkitystä. Keittiössä ja salin puolella täytyy usein nostaa kuumia, painavia esineitä ja astioita ahtaassa tilassa kiireessä. Sen vuoksi on tärkeää, että nostamiset tehdään oikeaoppisesti ja tarvittaessa kaverin kanssa.

Pelkillä pikaohjeilla ei ergonomia parane. Kun kyse on työtapojen muuttamisesta, poisoppiminen on hidasta. Työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita ei tarvitse kuitenkaan keksiä yksin. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt voivat tulla paikan päälle kertomaan, miten työturvallisuutta voi parantaa ravintolassa. Myös Keskinen suosittelee ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämistä.

– Ulkopuolinen ammattilainen osaa usein paremmin kyseenalaistaa totutut tavat, jos niissä on työturvallisuusriskejä. Ravintolan oma työntekijä ei välttämättä arjen kiireissä huomaa riskitekijöitä.

Poissaolot kuriin ravintolassa

  • Työvaatteet kuntoon. Ne suojaavat polttavilta rasvoilta, viilloilta ja liukastumisilta. Myös asiakkaat osaavat antaa tilaa henkilökunnalle, kun tunnistavat nämä.
  • Panosta ergonomiaan. Paikat pysyvät ehjinä ja työskentely onnistuu turvallisemmin, mikä puolestaan vähentää poissaoloja. 
  • Perehdytys on jatkuva prosessi. Kun työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja tuntee paikat, vähenee kiireen ja säntäilyn tarve. 
  • Huolehdi siisteydestä. Siivoaminen vähentää kompastumisia ja liukastumisia. Kun tavarat ovat paikoillaan, ne myös löytyvät nopeasti. 
  • Panosta työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Kun töissä on kivaa, työkaveria ollaan valmiita auttamaan ja asiakaskin saa parempaa palvelua. 
  • Seuraa poissaoloja ja aseta tavoitteet niiden vähentämiseksi. 
  • Nimeä ravintolaan työturvallisuusvastaava, joka huolehtii, että havaitut työturvallisuuspuutteet hoidetaan kuntoon. 
  • Päivitä keittiön kalusto sellaiseksi, että se vähentää kuormitusta ja tapaturmavaaroja.

 

27.6.2019

 Tulosta