Työhyvinvointikontti opastaa rakentajia työkyvyn ylläpitoon

Työeläkeyhtiö Etera on avannut rakennusalan Turvapuistoon työkyky- ja työhyvinvointiasioita kouluttavan työhyvinvointikontin. Uudessa näyttelykontissa perehdytetään kävijöitä niin fyysisen kunnon ja liikunnan kuin ravinnon, työyhteisön ja työkaveruuden merkitykseen. Fennia on Eteran kumppani työhyvinvointikontin toteuttamisessa.

– Eteran työhyvinvointikontti havainnollistaa työkyvyn eri osa-alueita ja herättelee kävijää pohtimaan omia arjen ratkaisujaan. Rakentaminen on rankkaa työtä, jossa jaksaminen on oleellinen kysymys. Mistä saa lisää virtaa työpäivään ja vapaalle? Miten työssä pysyy vireänä ja välttyy työturvallisuusriskeiltä? Miten huolehtia palautumisesta työpäivän jälkeen? Entä mikä merkitys on työyhteisön reilulla meiningillä ja sillä, että pitää itsensä lisäksi huolta myös työkaverista, esittelee Eteran työhyvinvointipäällikkö Tomi Hussi Turvapuistokoulutuksen tavoitteita.

Fennian lisäksi Eteran työhyvinvointikontin toteuttamisen kumppaneita ovat Rakennusteollisuus, Rakennusliitto sekä Ammattiliitto Pro. Turvapuiston on perustanut Rakennusyhtiö Rudus.

Kokemuksellista koulutusta

Turvapuistossa käy vuodessa tuhansia rakennusalan asiantuntijoita, työntekijöitä ja opiskelijoita perehtymässä alan oleellisiin turvallisuutta ja työhyvinvointia lisääviin käytännön tilanteisiin. Turvapuisto on tärkeä paikka myös kesätyöntekijöiden ja muiden uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Koulutus ja perehdyttäminen hoidetaan opastettuina pienryhmäkierroksina. Oppiminen perustuu yhdessä havainnoimiseen ja aiheista keskustelemiseen. Koulutuksen tavoitteena on opastaa turvalliseen työntekoon sekä tuoda esille myös työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitystä niin hyvän työkyvyn kuin työturvallisuudenkin kannalta.

Turvapuisto on toiminut jo vuodesta 2009. Rakennusyhtiö Ruduksen Espoon Ämmässuolle rakentama koulutusrata on edelläkävijä Euroopassa. Turvapuistossa on mukana monia alan toimijoita ja yrityksiä.

Eteran tiedote: Etera opastaa Turvapuistossa rakentajia työkyvyn ylläpitoon

3.5.2017

 Tulosta