Turvallisesti koulutielle

Elokuu ja koulujen alkaminen tuo lapset liikenteeseen. Jokainen tiellä liikkuja voi auttaa turvaamaan koulumatkoja huomioimalla seuraavat asiat:

 • Lapsen näkökenttä on kapeampi kuin aikuisella, ja siksi lapsen on vaikea havainnoida monimutkaisia liikennetilanteita oikein.
 • Lapsen voi olla vaikea kuulla, mistä suunnasta auton ääni tulee.
 • Lapsen on vaikea arvioida lähestyvän auton etäisyyttä ja nopeutta oikein. Pidä ajonopeutesi riittävän alhaisena, jotta ehdit tarvittaessa pysähtyä.
 • Pieni koko estää lasta näkemästä esimerkiksi pysäköityjen autojen yli. Vastaavasti autoilijan on vaikea havaita lasta autojen tai vaikkapa istutusten välistä.
 • Lapset leikkivät ja ovat impulsiivisia myös liikenteessä. Huomio voi yhtäkkiä kiinnittyä kaveriin, jolloin liikenne unohtuu, ja lapsi voi juosta suoraan tielle. Lapsilla ei ole vielä selvää käsitystä liikenteen vaaroista ja he luottavat yleensä liikaa esimerkiksi autoilijoiden mahdollisuuksiin pysähtyä.

Vanhemmat voivat turvata lapsen koulumatkaa esimerkiksi näin:

 • Valitse turvallisin reitti. Siinä on mahdollisimman vähän tien ylityksiä. Ohjaa lasta käyttämään kevyen liikenteen väyliä.
 • Kulje koulumatka ja uudet reitit yhdessä lapsesi kanssa ja näytä hänelle turvallinen kulku niillä.
 • Korosta turvallista tien ylitystä. Valitse ylitykseen sellainen paikka, josta on hyvä näkyvyys. Neuvo lasta pysähtymään, katsomaan ja kuuntelemaan.
 • Harkitse, milloin lapsesi on turvallisinta kulkea kouluun jalan, pyörällä tai muulla tavoin. Koulunsa aloittavan on usein, varsinkin vilkkaassa liikenteessä, turvallisempaa kulkea jalan, kuin pyörällä. Automatkoihin verrattuna itse kuljetuilla koulumatkoilla oma liikenneympäristö hahmottuu lapselle ja samalla hän saa liikuntaa.
 • Jos kuljetat lapsesi autolla kouluun, pysähdy koulun kohdalla niin, ettei siitä aiheudu kenellekään vaaraa ja ettei lapsesi joudu ylittämään tietä.
 • Huolehdi siitä, että lapsesi käyttää turvalaitteita, kuten pyöräilykypärää, heijastinta ja turvavyötä. Käytä niitä itsekin.
 • Kerro lapsellesi, että hänen on aina itse varmistettava liikenteessä oma turvallisuutensa. Lapset luottavat yleensä liikaa muihin tienkäyttäjiin: sekä autoilijoihin että kavereihinsa.
 • Arvioi lapsesi koulumatkan turvallisuutta monien eri tekijöiden kannalta. Koulumatkojen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. liikennemäärät, ajonopeudet, valaistus- ja näkyvyysolosuhteet, tien ja pientareen leveys, raskaan liikenteen osuus sekä tien mäkisyys ja kaarteisuus.

Lasten liikenneturvallisuudesta on lisätietoa Liikenneturvan sivuilla:

Turvallisesti koulutielle (pdf)

Turvaa lapsen koulutie. Materiaalia vanhemmille, oppilaille ja opettajille

 

Lähde: Liikenneturva

7.8.2013

 Tulosta