Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Se korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyään annetaan erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille.

Mikä muuttuu 1.1.2019?

Työnantajat ilmoittavat työntekijälle maksetut palkka- ja muut tiedot tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen aina palkanmaksun yhteydessä. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään viiden arkipäivän kuluessa palkanmaksupäivästä.

Fennia ryhtyy käyttämään tulorekisteriä 1.1.2020 alkaen. Tästä eteenpäin Fennia ja muut tapaturmavakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemiaan ammattiluokkakohtaisia palkkatietoja tulorekisteristä. Vuoden 2019 palkkatietoja ei enää kysytä vuosi-ilmoituksella.

Työtapaturmavakuutusmaksun laskentaan tarvitaan ammattiluokkatieto

Työtapaturmavakuutusmaksun laskentaa varten tarvitsemme tiedon myös yrityksessä tehtävän työn laadusta eli ammattiluokasta.

On tärkeää, että otat tulorekisterin ammattikoodit käyttöön yrityksen palkkatietojen ilmoittamisessa heti 1.1.2019 alkaen. Saamme koodien kautta tarvittavat tiedot käyttöömme, kun alamme hakea edellisen vuoden tulotietoja.

Tilastokeskus on tapaturmavakuutusyhtiöiden pyynnöstä julkaissut oman luokittelunsa tulorekisteriä varten.

Tulorekisteri ei hyväksy muita ammattikoodeja kuin Tilastokeskuksen tuottamat koodit. Ammattiluokat on määritelty työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta tarkimmalla mahdollisella tasolla ja viisimerkkisinä. Käytä näitä ammattikoodeja ja -nimikkeitä ilmoittaessasi työtapaturmavakuutusmaksun alaisia palkkoja.

Luokittelun apuna ja oikean ammattiluokan etsimisessä voit edelleen käyttää Tilastokeskuksen LuokitusEksperttiä. Se on työkalu, jonka avulla pystyt selvittämään mihin ammattiluokkaan kukin työntekijä kuuluu.

Näin tarkistat ammattiluokan tulorekisteriä varten

Nykyiset ammattikoodit löytyvät työtapaturmavakuutuksen ennakkolaskelmasta. Tulorekisteriä varten annettava ammattikoodi kannattaa tarkistaa LuokitusEkspertin avulla, jotta työntekijän palkkatietojen yhteydessä annat oikean viisimerkkisen ammattikoodin.

  1. Syötä Luokitteluekspertin hakukenttään työntekijän ammattinimike. Tarkista, että tehtävän kuvaus vastaa työntekijän tekemää pääasiallista työtä.
  2. Ota talteen Luokitteluekspertin tarjoama ammattinimikkeen tarkin mahdollinen koodi. Jos koodissa on vain neljä merkkiä, tulee koodin loppuun lisätä nolla. Koodin tulee ehdottomasti olla viisimerkkinen.
  3. Varmista, että ammattinimikkeen koodi löytyy myös Tilastokeskuksen tulorekisteri -ammattiluokituksesta. Käytä tulorekisterin viisimerkkistä ammattiluokkaa ilmoittaessasi työntekijän palkkatietoja tulorekisteriin.

Ilmoitetaanko vakuutusnumero tulorekisteriin?

Jos työtapaturmavakuutuksesi on jaettu kahteen eri tapaturmayhtiöön tai sinulla on Fenniassa voimassa useampi kuin yksi työtapaturmavakuutus, on tulorekisteriin ilmoitettava myös vakuutusten omat erilliset vakuutusnumerot.

Entä jos työtapaturmavakuutukseni päättyy vuoden 2019 aikana tai siirrän ne toiseen yhtiöön?

Jos yrityksesi työtapaturmavakuutus päättyy kesken vuoden tai siirrät työtapaturmavakuutuksen toiseen yhtiöön vuoden 2019 aikana, tulee Fennian voimassaoloajalta ilmoittaa toteutuneet palkka- ja ammattiluokkatiedot. Näissä tapauksissa vuoden 2019 palkkailmoitus annetaan Oma Fennia -palvelussa. Loppuvuoden 2019 ammattiluokkakohtaiset palkkatiedot haemme tulorekisteristä.

1.1.2020 alkaen saamme myös kesken vuoden päättyneiden ja siirtyvien työtapaturmavakuutusten tiedot suoraan tulorekisteristä.

Saadaanko erityisryhmien tiedot tulorekisteristä?

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vakuutettavien erityisryhmien (koulujen oppilaat ja opiskelijat, työvoimakoulutettavat, kuntouttava työtoiminta, vammaisten ja kehitysvammaisten työtoiminta sekä kuntien luottamushenkilöt) vakuutusmaksun laskentaan tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä. Kysymme näitä tietoja erikseen lomakkeella Oma Fenniassa.

Tarkat ja täydentävät tiedot nopeuttavat myös korvauskäsittelyä

Myös korvauskäsittelyssä käytämme tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja 1.1.2020 alkaen. Tarvitsemme korvausten määrittämisessä ja maksamisessa tulorekisteriin annettavat täydentävät tiedot.

Tiedot ovat riittävän tarkat myös korvausten maksamiseen, kun ilmoitat palkkatiedot tulorekisteriin ja käytät ilmoitustapaa kaksi.

Ilmoittamalla tulorekisteriin myös täydentävät palvelussuhde- ja poissaolotiedot säästyt lisäselvityspyynnöiltä. 

Kiinnitä huomiota näihin asioihin tulorekisteri-ilmoittamisessa:

  • valitse ilmoitustapa kaksi (2)
  • täytä palvelussuhdetiedot kuten sen tyyppi, kesto, palkkauksen muoto ja säännöllinen sovittu viikkotyöaika
  • kerro myös poissaolotiedot kuten jakso, päivien lukumäärä, syy ja palkan määrä
  • ilmoita täydentävät tiedot mahdollisimman pian, mielellään samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa.

Meillä on työtapaturma- ja ammattitautilain ja liikennevakuutuslain nojalla oikeus saada nämä täydentävät tiedot.

Tulorekisteri aiheuttaa muutoksia myös Oma Fenniassa oleviin lomakkeisiin. Uudistamme muun muassa tapaturmailmoitus- ja palkkatietolomakkeen. Uudistuneet lomakkeet ovat käytössä 1.1.2020 alkaen.

Tietojen käyttämisen lisäksi toimimme myös ilmoittajana tulorekisteriin. Ilmoitamme maksamamme korvaukset tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Lisätietoja

Lue lisää tulorekisteristä.

19.3.2019

 Tulosta