Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen

Valtakunnallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Vuoden 2019 alusta alkaen kaikki työnantajat ja yritysten palkkahallintoa hoitavat kumppanit ilmoittavat palkkatiedot reaaliaikaisesti keskitettyyn tulorekisteriin.

Palkkailmoittaminen siirtyy tulorekisteriin – muut ilmoituskanavat poistuvat käytöstä

1.1.2019 alkaen maksettujen palkkojen osalta ilmoittamismenettely muuttuu ja palkkatiedot annetaan reaaliaikaisesti keskitettyyn tulorekisteriin Verohallinnon, työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden, Kelan ja Työttömyysvakuutusrahaston tarpeita varten. Tulorekisterin käyttöönotto koskee kaikkia palkanmaksajia ilman siirtymäaikoja ja samalla aiemmin käytetyt ilmoituskanavat poistuvat käytöstä.

Vuoden 2018 palkoista annetaan vuosi-ilmoitukset vielä nykyisellä menettelyllä, mutta vuoden 2019 osalta saamme palkkatiedot jo suoraan tulorekisteristä, eikä palkkailmoitusta tarvitse enää tehdä. Fennia hakee tiedot vuoden 2020 alussa suoraan tulorekisteristä.

Palkkajärjestelmä yhteensopivaksi tulorekisterin kanssa

Vaivattomin tapa ilmoittaa palkkatiedot vuoden 2019 alusta lähtien tulorekisteriin tapahtuu teknistä rajapintaa pitkin, jolloin tiedot siirtyvät suoraan palkkajärjestelmästä tulorekisteriin ja manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee.

Tarvittavat tekniset päivitykset yritysten palkkahallintojärjestelmiin on tehtävä vuoden 2018 aikana. Jokaisen palkanmaksajan onkin syytä varmistaa palkkahallintojärjestelmän toimittajalta, että järjestelmästä rakennetaan yhteys tulorekisteriin, milloin päivitys tehdään ja mitä se pitää sisällään.

Palkkatietoilmoituksella voi pakollisten tietojen lisäksi ilmoittaa myös täydentäviä tietoja, joita ovat esimerkiksi palvelussuhdetta ja poissaoloja koskevat tiedot. Kun täydentävät tiedot ilmoitetaan samassa yhteydessä maksettujen palkkojen kanssa, jälkikäteen tarvittavat selvitystarpeet vähenevät. Tämä kannattaa ottaa huomioon järjestelmäpäivityksiä tehtäessä.

Fennia valmistautuu muutokseen

Vahinkovakuuttajat aloittavat tulorekisterin käytön toisessa vaiheessa vuoden 2020 alusta lähtien. Me Fenniassa olemme valmistautuneet muutokseen siten, että voimme tulorekisterin myötä tarjota yrityksille entistä parempaa asiakaspalvelua ja joustavampia vaihtoehtoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen laskutuksessa. Haluamme olla vahvasti mukana työnantajan hallinnollisen taakan keventämisessä.   

Lisätietoja: www.tulorekisteri.fi

24.1.2018

 Tulosta