SPF Fennica Tomter -fondens avkastningsutdelning

Fennia Kapitalförvaltnings ordinarie bolagsstämma har beslutat att Specialplaceringsfonden Fennica Tomters avkastningsandelar utdelas 10.3.2020 till de fondandelsägare som finns upptagna i andelsregistret, sammanlagt 2 124 115,41 euro av fondens realiserade vinst för räkenskapsperioden 2019.

Enligt fondens stadgar 13 § tecknas med den avkastning som ska utbetalas (med avdrag för eventuell förskottsinnehållning) nya fondandelar till fondandelens värde på följande Värdeberäkningsdag 31.3.2020. Avkastningsandelen syns på fondandelsägarens fondandelskonto när värdeberäkningen för Q1 har fastställts.

Till de fondandelsägare som särskilt meddelat att de önskar att avkastningsandelen betalas på deras bankkonto, betalas avkastningsandelen (med avdrag för eventuell förskottsinnehållning) under mars månad.

Ifall fondandelsägarens avkastningsandel innefattar avdrag för förskottsinnehållning, ansvarar Fennia Kapitalförvaltning för att lämna in förskottsinnehållningen.

Tilläggsuppgifter: Fennia Kapitalförvaltnings kundservice
asiakaspalvelu.varainhoito@fennia.fi tel. 010 503 7990

 

 

 

10.3.2020

 Tulosta