Purjeveneen syyshuolto ja talvisäilytys

Veneily Suomen karikkoisilla vesillä vaatii huolellisuutta, ajan tasalla olevan merikartan ja mahdollisesti myös elektronisten navigointivälineiden käyttöä. Kippari vastaa aluksesta ja miehistöstä, minkä takia merenkulku ja merimiestaidot tulee hallita ja ylläpitää. Huolellinen veneenpito ja turvallinen vesillä liikkuminen auttavat välttymään vahingoilta.

Varaudu syysmyrskyyn kiinnittämällä vene hyvin

Vene tulee kiinnittää asianmukaisin kiinnitysvälinein huomioiden veneen koko ja ominaisuudet. Vene kiinnitetään laituriin niin, ettei se pääse hakkaamaan esimerkiksi laituria ja toisia veneitä vasten. Muista käyttää riittävää määrää lepuuttajia. Venettä laituriin jätettäessä tulisi vene kiinnittää aina niin hyvin, että se kestää myös myrskyn.

Jos vene ei ole viikoittaisessa käytössä, tulisi veneellä käydä säännöllisesti tarkastamassa kiinnitykset, ja ettei veneeseen ole kertynyt vettä. Kiinnityksiä tulee tarvittaessa parantaa. Muista tarkastaa säännöllisesti myös veneen pilssi, jottei sinne ole kertynyt vettä. Veneen kiinnityksen säätötarve vaihtelee huomattavasti laiturityypistä riippuen. Vedenpinnan korkeuden vaihtelujen vuoksi esimerkiksi kiinteä betonilaituri sekä paalukiinnitys vaativat erityistä huomiota.

Purjeveneen telakointi syksyllä ja talvisäilytys

Purjeveneen vesiltä nosto on ammattilaisten työtä ja vaatii asianmukaisen kaluston. Nostossa käytetään nostokehikkoa, joka levittää hihnat tarpeeksi leveälle niin, etteivät ne paina veneen kylkiä sisään. Purjevene telakoidaan asianmukaisille pukeille, jotka ovat tasaisella, kantavalla alustalla, jota routa ei saa päästä liikuttelemaan. Telakoinnin jälkeen vene huolletaan. Huollossa on huomioitava erityisesti jäätymisriskit, esimerkiksi moottorin jäähdytys- ja painevesijärjestelmässä sekä veneen wc- ja septijärjestelmä.

Vene on järkevää pestä heti vesiltä noston jälkeen. Kun vene pestään heti, epäpuhtaudet irtoavat helpommin ja kevättyöt helpottuvat. Pesun jälkeen on hyvä tutkia mahdolliset runkovauriot. Vaurioiden arviointi ja korjaaminen on yleensä syytä jättää ammattimiehen tehtäväksi.

Paras veneen säilytyspaikka on sisällä, mieluiten lämpimässä hallissa. Jos säilytät venettäsi ulkona tai kylmässä hallissa, poista veneestä talveksi kaikki herkät elektroniset laitteet sekä sellaiset muut tavarat, jotka eivät kestä talven yli säilytystä. Jos mahdollista, tyhjennä vene kaikesta irtotavarasta. Kun vene on asianmukaisesti peitetty ja tyhjennetty arvotavarasta, se yleensä välttyy myös varkaiden kiinnostukselta.

Purjeveneeseen noustaan erillisiä tikkaita pitkin, kun vene on telakoituna. Vie tikkaat talveksi pois tai lukitse ne veneen alle tukevasti telakointialustaan. Kun tikkaat eivät nojaa kutsuvasti veneeseen, auttaa se välttämään ei-toivotut vieraat. Muista lukita veneen kajuutta myös talvisäilytyksen ajaksi ja vie avaimet pois veneestä.

Maston säilytys talven yli

Irrota masto oikeaoppisesti ja säilytä sitä vaakatasossa, mahdollisimman suorassa, vähintään kolmesta kohdasta tuettuna. Irrotuksen jälkeen masto tarkastetaan silmämääräisesti, jotta mahdolliset vauriot havaitaan. Säilytä masto niin, etteivät vesi ja kosteus pääse kerääntymään purjeuraan, niin vältyt huomattavilta jäätymisvaurioilta. Sama koskee foilia (keulaharuksen alumiinimuotoputki).

Vahingon sattuessa

Jos kaikesta varovaisuudesta huolimatta ajat karille, huolehdi ensisijaisesti ihmisten turvallisuudesta ja pelastamisesta. Kun on pelastauduttu ja vene on kuljetettu turvasatamaan tai telakalle, varmista, ettei veneelle aiheudu lisävahinkoja.

Ota yhteys Fenniaan ja ilmoita vahingosta mahdollisimman pian sen tapahduttua.

Lisätietoa venevahingon ilmoittamisesta ja korvauksen hakemisesta.

7.12.2012

 Tulosta