Palovaroitin on halpa hengenpelastaja

Palovaroitin on halpa hengenpelastaja

Palovaroitin säästää ihmishenkiä. Testaa varoittimien kunto säännöllisesti, jotta ne varmasti toimivat tosi paikan tullen.

Suomessa sattuu vuosittain yli 3500 asuinrakennuksen, vapaa-ajan asunnon ja saunarakennuksen tulipaloa, jotka aiheuttavat noin 80 henkilön kuoleman ja yli 500 henkilön loukkaantumisen vuodessa. Jokainen voi parantaa paloturvallisuutta omassa kodissaan poistamalla vaaratekijöitä, varmistamalla palon nopea havaitseminen ja opettelemalla toimimaan oikein onnettomuustilanteissa

Palovaroitin jokaista 60 neliömetriä kohden

Kaikissa asunnoissa pitää olla yksi palovaroitin jokaista kerroksen 60 neliömetriä kohden. Varoitin kannattaa sijoittaa kattoon keskelle huonetta. Älä sijoita palovaroitinta keittiöön tai sellaisiin tiloihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen.

Verkkovirralla toimivat palovaroittimet ovat pakollisia uusissa asunnoissa. Vaatimus koskee myös niitä uusia vapaa-ajan asuntoja, joihin on asennettu sähköt. Sähköverkkoon kytkettävän palovaroittimen hankintakustannukset ovat edulliset ja se voidaan asentaa jälkiasennuksena myös vanhempiin rakennuksiin. Asennus tulee aina antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Minkälainen varoitin?

Savunilmaisimia on saatavilla kahden tyyppisiä: ionisoivia ja optisia palovaroittimia. Lämpötilan muutokseen tai häkään reagoivat varoittimet eivät korvaa palovaroittimia, mutta niillä voidaan täydentää varoitinjärjestelmiä.

Mikäli rakennuksessa on tulisija, kannattaa hankkia palovaroitin, jossa on savu- ja -häkätunnistimet. Varoittimet eivät kuitenkaan sovellu tiloihin, joissa on huomattavan paljon kosteutta, pölyä, palamiskaasuja tai kova ilmavirtaus.

Saatavilla on myös älypalovaroittimia, jotka katkaisevat sähkölaitteelle menevän sähkövirran sen lisäksi, että ne hälyttävät normaalin palovaroittimen tavoin. Älypalovaroitin katkaisee sähkövirran niiltä sulakkeilta, jotka on asennettu vikavirtakytkimen taakse.

Hälytinjärjestelmät muodostavat laajan kokonaisuuden, ja niihin on mahdollista kytkeä palovaroittimen lisäksi esim. murto- ja vesivuotohälyttimet.

Testaa, huolla ja uusi varoittimet säännöllisesti

Palovaroittimen huolto- ja uusimisväli on aina tarkastettava käyttöohjeesta. Asuinrakennuskäyttöön tarkoitettujen ionisoivien varoittimien käyttöikä on yleisimmin 10 vuotta. Tämä johtuu ioni-ilmaisimen radioaktiivisen osan heikentymisestä ja varoittimen likaantumisesta.

Myös optiset ilmaisimet on uusittava määräajoin. Optisen ilmaisimen linssi likaantuu ajan kuluessa, jolloin sen toiminta häiriintyy. Puhdistamista ei voi tehdä itse, vaan se on annettava asiantuntijan tehtäväksi tai tilalle on hankittava uusi laite.

Paristokäyttöisen palovaroittimen paristo kestää normaalisti noin vuoden. Saatavilla on myös paristoja, joilla saavutetaan 10 vuoden toiminta-aika.

Palovaroittimen toiminnan testaaminen kerran viikossa kannattaa ottaa tavaksi. Kun testinappia painettaessa kuuluu piippaava ääni, varoitin on kunnossa. Huolehdi myös lähipiirisi ikäihmisten varoittimien testaamisesta ja toiminnasta.


Palovaroitinpäivää vietetään 1.12.2017.

1.12.2017

 Tulosta