Muutoksia Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen sääntöihin

Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I ja Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia (213/2019).

Alla on listattu rahastojen sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset:

  • Säännöllisistä rahasto-osuudenomistajien kokouksista luovutaan.
  • Rahasto-osuudenomistajat eivät enää valitse yhtä kolmasosaa hallituksen jäsenistä eikä yhtiön tilintarkastajaa, vaan ne valitaan kaikki yhtiön yhtiökokouksen toimesta.
  • Paperisista osuustodistuksista luovutaan.
     

Lisäksi sääntöihin on tehty pieniä teknisiä muutoksia sekä sanamuotojen yhdenmukaistamisia, jotka eivät vaikuta sääntöjen keskeiseen sisältöön.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.11.2019. Sääntömuutoksien voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta, eikä muutoksista aiheudu kustannuksia osuudenomistajille.

Uusiin sääntöihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä:

https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/saasta-ja-sijoita/varainhoitopalvelut/Fennica-Tontit/Rahaston-saannot-ja-esitteet-/     ja

https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/saasta-ja-sijoita/varainhoitopalvelut/Fennica-Toimitilat-I/rahaston-saannot-ja-esitteet/

Nykyisiin, 31.10.2019 asti voimassaoleviin sääntöihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä:

https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/saasta-ja-sijoita/varainhoitopalvelut/Fennica-Tontit/Rahaston-saannot-ja-esitteet-/      ja

https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/saasta-ja-sijoita/varainhoitopalvelut/Fennica-Toimitilat-I/rahaston-saannot-ja-esitteet/     

Helsingissä 17.09.2019
Fennia Varainhoito Oy 
Hallitus

 

Fennia Varainhoito Oy
postiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puhelinnumero: 010 503 7990
sähköpostiosoite: info.varainhoito@fennia.fi

 

 

 

18.9.2019

 Tulosta