Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.2.2019

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 28.2.2019 klo 16 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus Fennian ja Folksam Skadeförsäkring Ab:n sulautumisesta ja sulautumissuunnitelman hyväksymisestä.

Yhtiökokouskutsu, kokouksen esityslista ja lain edellyttämät yhtiökokousasiakirjat sisältäen muun muassa sulautumissuunnitelman ovat nähtävillä viimeistään 15.1.2019 alkaen Fennian internetsivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2018 alkanut vakuutus.

Osakas saa käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 18.2.2019 klo 16 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • sähköpostilla osoitteeseen ritva.lindback@fennia.fi,
  • puhelimitse numeroon 010 503 6603
  • tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Ritva Lindbäck, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä, tammikuun 10. päivänä 2019
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Hallitus

 

 

 

 

15.1.2019

 Tulosta