Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2017

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi koskien seuraavia asioita:

  • uuden aputoiminimen lisääminen yhtiöjärjestykseen
  • kahden uuden liitännäistoimintamuodon lisääminen
    • toimiminen vaihtoehtorahastojen hoitajan edustajana
    • toimiminen sellaisen yrityksen edustajana, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät yhtiön joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana myymiin vakuutustuotteisiin
  • teknisluontoiset muutokset hallituksen tehtävien kuvaukseen ja yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevaan pykälään.

Tutustu tarkemmin kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja tilinpäätöstä koskeviin asiakirjoihin osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat 4.4.2017 alkaen nähtävillä myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2016 alkanut vakuutus.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina 18.4.2017 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • sähköpostilla osoitteeseen ritva.lindback@fennia.fi
  • puhelimitse numeroon 010 503 6603 tai
  • kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Ritva Lindbäck, PL 1, 00017 FENNIA.

Yhtiökokouskutsu aineistoineen on luettavissa kokonaisuudessaan Fennian verkkosivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Helsingissä, maaliskuun 7. päivänä 2017
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Hallitus

4.4.2017

 Tulosta