Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2018

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.4.2018 klo 17 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat sekä hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hallintoneuvoston varapuheenjohtajien määrän osalta.

Tutustu tarkemmin kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja tilinpäätöstä koskeviin asiakirjoihin osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat 27.3.2018 alkaen nähtävillä myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2017 alkanut vakuutus.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina 10.4.2018 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • sähköpostilla osoitteeseen ritva.lindback@fennia.fi,
  • puhelimitse numeroon 010 503 6603 tai
  • kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Ritva Lindbäck, PL 1, 00017 FENNIA.

Yhtiökokouskutsu aineistoineen on luettavissa kokonaisuudessaan Fennian verkkosivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Helsingissä, maaliskuun 7. päivänä 2018

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Hallitus

27.3.2018

 Tulosta