Joka kolmas liukastuu - keski-ikäiset loukkaantuvat

Joka kolmas on kaatunut liukastumalla viime vuoden aikana. Eniten liukastumisia tapahtui alle 24-vuotiaille. Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle hakeutui eniten yli 50-vuotiaita liukastumisen vuoksi loukkaantuneita, kertoo Finanssialan Keskusliitto tuoreen liukastumisgallupin tuloksista.

Eniten liukastumisista aiheutuneita loukkaantumisia tapahtui 50–64 -vuotiaille. Lähes puolet keski-ikäisistä liukastuneista loukkasi itsensä ja joka viides kertoi käyneensä lääkärissä tai terveydenhoitajalla.

Useimmiten liukastuminen tapahtui katu- tai tiealueella ja vapaa-ajalla. Liukastumisgallupin vastaajista 72 prosenttia kertoi, ettei koskaan käytä liukkailla keleillä liukuesteitä. 19 prosenttia kertoi käyttäneensä liukuesteitä joskus.

Liukastumisten määrä ei ole muuttunut viidessä vuodessa, sillä edellisen kerran tehdyssä kyselyssä vuonna 2008 vastaajat kertoivat liukastuneensa ulkona yhtä usein kuin vastaajat syksyllä 2013. Liukastumisissa loukkaantuneiden määrä oli kuitenkin kasvanut vuoteen 2008 verrattuna.

Liukastumisen seuraukset 2013

Liukastumisista miljoonakustannukset

Talviaikaisista liukastumisista ja kaatumisista aiheutuu jopa yli 600 miljoonan euron kustannukset. Lukuun sisältyvät työtapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten lisäksi vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta, erilaisista vastuuvakuutuksista sekä yhteiskunnallisista menetyksistä aiheutuvat kulut ja korvaukset.

Kokonaisuudesta arviolta puolen miljardin euron menetykset syntyvät vuosittain sairaanhoitokuluista sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin menetyksistä.

Jää- tai lumikelien aiheuttamien kaatumisten vuoksi hoidetaan vuosittain noin 5000 henkilöä sairaaloiden vuodeosastoilla ja lähes 10 000 henkilölle kertyy käynti erikoissairaanhoidossa. Vakavimmillaan kaatuminen voi johtaa kuolemaan. Vuosittain noin kymmenen henkeä kuolee jää- ja lumikelien aiheuttaman kaatumisen vuoksi.

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan sivulta löytyy aineistoa kaatumisista ja liukastumisista. Kampanjan taustalla ovat Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimijat: Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutus, Suomen Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ilmatieteen laitos, Liikenneturva ja Taitavat suutarit.


Lähde: Finanssialan Keskusliitto, www.fkl.fi    
 

17.1.2014

 Tulosta