JKL City Challengessa haettiin ideoita Jyväskylän keskustan kehittämiseksi, Fennia mukana kampanjassa

JKL City Challenge

Viisi ainutlaatuista kokeiluideaa sai 3 000 euron rahoituksen Crazy Town Oy:n haastekampanjassa.

Kokeiluideoiden tavoitteena on ollut kehittää Jyväskylän keskustaa kuluttajalle houkuttelevammaksi parantamalla palveluita sekä elävöittämällä kaupunkia.

– Kaupunkia halutaan kehittää asukkaiden ja kaupungissa vierailevien parhaaksi. Tulevaisuuden keskusta on nopeasti uudistuva, viihtyisä ja kaupallinen, sanoo Crazy Town Oy:n Matleena Laaksonen.

Fennian aluejohtaja Harri Jääskeläinen kiittelee erityisesti kampanjan käynnistänyttä Crazy Townia ja kampanjaan osallistuneita tahoja. Rahoituksen saaneista tahoista kaksi oli yrittäjiä ja kaksi on perustanut haastekampanjan kautta uuden yrityksen.

– Yrittäjät ovat luovaa ja ennakkoluulotonta joukkoa. Esillä olevat ideat ovat hyviä esimerkkejä innovatiivisuudesta ja rohkeista kokeiluista, joita nykypolven yrittäjät edustavat, Jääskeläinen sanoo.

– Fennia haluaa myös olla rakentamassa toimivaa ja hyvinvoivaa keskustaa Jyväskylään. Mitä enemmän on erilaista tarjontaa, sitä enemmän on asiakasvirtaa keskustassa toimiville yrityksille. Mitä enemmän on yrittäjiä ja palveluita, sitä paremmin se palvelee kasvavaa asukasjoukkoa. Jyväskylän kaltaisille kaupungeille keskustan elinvoimaisuus on erittäin tärkeää, jatkaa Jääskeläinen.

Kampanjassa myönnettiin rahoitus viidelle kokeiluidealle, jotka ovat keskenään erilaisia ja uusia innovaatioita Jyväskylässä. Teemoina kokeiluideoissa nousevat selkeästi esiin jakamistalous ja ekologisuus.

Araund: Dynaamista pyörien vertaisvuokraamista Jyväskylään

Araund tuo mahdollisuuden pyörien vuokraamiselle yksityishenkilöille sekä yrityksille. Käytännössä tarvitset vain pyörän sekä Araundin älylukon ja voit aloittaa pyöräsi jälleenvuokrauksen sekä tienata sillä rahaa. Tavoitteena on vähentää autoilun tarvetta kaupungissa sekä tarjota vaihtoehtoinen tapa liikkua kaupungissa kustannustehokkaasti.

Discover Jyväskylä: Augmented Reality -mobiilisovellus, joka tuo keskusta-alueen historian näkyväksi

Discover Jyväskylä-sovellukseen toteutetaan uusi osio testaamalla uudenlaisia AR-toteutuksia Alvar Aalto teemalla. Toteutus tehdään yhteistyössä paikallisten museoiden, arkistojen ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Konkreettinen ratkaistava tarve on mahdollisuus syventää kaupunkituntemusta ja vahvistaa keskustaidentiteettiä. Sovelluksen avulla keskustaympäristön monikerroksinen identiteetti avautuu käyttäjälle modernilla tavalla. Se monipuolistaa keskustan kulttuuripalveluita ja on täydellinen esimerkki kulttuuripalvelusta, jota kaupunkilaiset voivat käyttää omassa aikataulussaan ja omilla ehdoillaan.

Jyväskylän keskustan brändäys ja yhteismarkkinointi: Jyväskylän keskusta yhtenäiseksi palveluntarjoajaksi yhteismarkkinoinnin keinoin

Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta Ry brändäytyy uudelleen ja keskittää toimintansa tulevaisuudessa Jyväskylän keskustan toimijoiden yhtenäisen viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Keskustalle luodaan oma brändi ja yhtenäinen viestinnällinen ilme. Tavoitteena on elävöittää Jyväskylän keskusta viestinnän ja mielikuvien voimin ja markkinoida sitä kuluttajille yhtenäisenä ja houkuttelevana palveluntarjoajana.

SharePark: Keskusta-alueen parkkeeraamisen kehittäminen uudelle tasolle

SharePark tarjoaa uuden ja tehokkaan ratkaisun Jyväskylän keskustan parkkeeraus haasteisiin tarjoamalla mahdollisuuden parkkipaikkojen vertaisvuokraamiselle. Tavoitteena on kattaa koko Jyväskylä ja sen lähialueet ja hyödyntää yksityisten parkkipaikkojen vähäistä käyttöastetta. Jokainen yksityisen parkkipaikan omistava voi jälleenvuokrata omaa parkkipaikkaansa ShareParkin sovelluksen kautta, silloin kun ei sitä itse tarvitse ja ansaita passiivista tuloa.

Trashmen: Keskusta-alueen ravintoloiden kestävän kehityksen ulkoistaminen

Trashmen kerää ja prosessoi ravintoloiden biojätettä, jonka lopputuotteena syntyy kahvilikööriä ja sitrus cordellia. Valmiit tuotteet Trashmen jälleenmyy takaisin ravintoloille. Kahvilikööriä ja sitrus cordellia pääset maistamaan jo cocktail-baari DeLoreanissa Jyväskylän keskustassa, käy testaamassa!

 

JKL City Challenge –haastekampanjan kumppaneina toimivat Fennian lisäksi YIT, Keskimaa, Jyväskylän kaupunki ja OP-Keski-Suomi.

Lisätietoja: www.crazytown.fi/jkl-city-challenge

 

 

20.3.2019

 Tulosta