Vesivahinkojen korjaaminen on kallista

Vuonna 1976 valmistuneessa omakotitalossa rikkoutui kylmävesijohto wc-tilan ja eteisen välisen seinärakenteen sisällä. Vuoto kasteli seinää pieneltä alueelta ja rakennuksen lattiarakenteita laajasti.

Vesijohdon korjaaminen maksoi 230 euroa ja seinän korjaaminen vuotokohdasta 400 euroa. Lattiarakenteiden purku, koneellinen kuivaaminen ja jälleenrakennus kuivaamisen jälkeen tulivat maksamaan yhteensä 63 000 euroa. Vakuutuksen omavastuuksi oli valittu 500 euroa.

Putkiston iän perusteella tehtiin korvaussummasta ikävähennykset vakuutusehtojen mukaisesti. Ikävähennykset huomioiden vakuutuksenottajan maksettavaksi jäi vesivahingon korjauskuluista noin 10 000 euroa.