Hyvä ja turvallinen työympäristö tukee työntekijän hyvinvointia

Hyvä ja turvallinen työympäristö tukee työntekijän hyvinvointia

Työturvallisuus mielletään usein pelkäksi tapaturmien ehkäisyksi. Työturvallisuus on kuitenkin laaja kokonaisuus, johon kuuluu vahvasti myös työntekijöiden hyvinvointi, jaksaminen ja ergonomia.

Toimivassa työympäristössä työ kuormittaa tasaisesti niin, että virtaa riittää sekä töissä että vapaa-ajalla. Hyvinvoivan työntekijän tunnistaa siitä, että töihin on mukava tulla, tehtävät tuntuvat yleisesti mielekkäiltä ja työnkuormitus pysyy kohtuullisena.

Työnkuormitukseen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä liiallinen kuormitus saattaa tuoda mukanaan terveydellisiä haittoja. Yleisempiä ovat esimerkiksi niska- ja päänsäryt, jännetuppitulehdukset sekä työn laadun heikkeneminen. Hyvinvoiva ihminen on myös tehokas työntekijä.

Fyysinen kuormitus ennalta ehkäistään omalla toiminnalla

Hyvä työympäristö tarjoaa jokaiselle jotakin. Yrityksen kannattaa suunnitella työtilat niin, että ne sopivat mahdollisimman monelle käyttäjälle. Suunnittelu voidaan aloittaa esimerkiksi keskustelemalla työntekijöiden kanssa heidän tarpeistaan. Korjaamalla havaitut viat ja epäkohdat mahdollisimman nopeasti vähennetään tyytymättömyyden tunnetta sekä liiallista fyysistä ja henkistä kuormitusta.

Fyysinen kuormittuminen on usein helpoin osio hoitaa kuntoon. Hyvään ergonomiaan kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Alta löydät viisi vinkkiä parantamaan koko yrityksen työergonomiaa: 

 1. Laadukkaat työvälineet voivat vähentää työterveyskäyntejä. Hyvän työergonomian lähtökohtana on hyvät, laadukkaat ja työhön soveltuvat työvälineet. Näyttöpäätetyöskentelyssä sähköpöytä ja runsailla säädöillä varustettu työtuoli voivat tuoda paljon apua työntekijöiden ergonomiaan. Näiden lisäksi pidä huolta, että työpöydän näyttö, näppäimistöt ja hiiret toimivat. Laadukkaat työvälineet voivat tuntua suurelta sijoitukselta, mutta pitkällä aikavälillä investoinnit maksavat takaisin esimerkiksi vähentyneillä työterveydenhuollon käynneillä.
   
 2. Vaihtele asentoasi. Seisomisen on tutkittu parantavan vireystasoa ja tehokkuutta. Päivän aikana tulisikin vaihdella työasentoa seisomisesta istumiseen. Pidä kuitenkin huolta hyvästä istumisasennosta. Istu työtuolilla mahdollisimman taakse niin, että selkänoja tukee alaselkää. Tarkista, että jalkasi ovat tukevasti maassa ja kädet ovat tuettuna sekä 90 asteen kulmassa pöytään nähden. Sormien pitäisi levätä rennosti näppäimistön päällä ja ulottua vaivatta kaikkiin näppäimiin.
   
 3. Jumppaa kivut pois. Taukojumppa saattaa kuulostaa vaivaloiselta, erityisesti kun kalenteri muutenkin täyttyy kaiken maailman tapaamisista ja deadlineista. Todellisuudessa kyse on kuitenkin muutaman minuutin helposta ja pienestä tauosta, joka sisältää kehoa vetreyttäviä liikkeitä. Pidä parin tunnein välein pieni taukojumppa, koska sillä voit ehkäistä esimerkiksi selkä- ja niskakipuja. Ota myös kollegasi mukaan!
   
 4. Käytä mielikuvitustasi. Työpisteen ei aina tarvitse olla perinteinen. Kokeile välillä istua vaikka jumppapallolla, satulatuolilla tai testaa pehmeää tasapainotyynyä tuolin päällä. Tuolit itsessään ohjaavat sinua parempaan työasentoon ja aktivoivat enemmän keskivartalon lihaksia.
   
 5. Tarkkaile asentoasi – työergonomia on jokaisen vastuulla! Toimistotyön ergonomia on usein helppo hoitaa, mutta kuten tietoturvallisuudessakin, myös tässä ihminen itse aiheuttaa eniten haasteita. Totumme huonoihin asentoihin nopeasti ja siitä aiheutunutta kuormitusta on hankala korjata jälkikäteen. Työnantajan vastuulla on hankkia laadukkaat kalusteet ja näyttöpäätteet, jotka mahdollistavat työntekijän hyvän työergonomian. Työntekijän vastuulle jää puolestaan näiden käyttö niin, että ne tukevat juuri sinun ergonomiaasi. Jokainen meistä on erilainen eikä kukaan muu kuin sinä voi säätää työpistettäsi tukemaan sinun tarpeitasi.

Muista myös henkinen jaksaminen

Työympäristön merkitystä työnhyvinvoinnille ei voi kiistää. Esimiehen tarjoamien hyvien ja laadukkaiden työvälineiden, johtamisen ja yhdenvertaisen kohtelun lisäksi jokainen meistä on vastuussa myönteisestä ilmapiiristä, omasta työkyvystä sekä hyvinvoinnin kehittämisestä. Pitämällä esimiehen tietoisena omasta työmäärästä voit vaikuttaa siihen, että liialliseen työn kuormitukseen voidaan tarttua tarpeeksi ajoissa.

Esimies voi myös tukea työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla esimerkiksi monipuolisia työtehtäviä. Monipuoliset työtehtävät ja töiden tauottaminen kevyempiin ja raskaimpiin tehtäviin helpottavat työn psyykkistä kuormittumista.
Työhyvinvoinnin ja hyvän työympäristön luominen ei ole kuitenkaan vain esimiehen vastuulla, vaan se tulee luoda yhteistyössä esimiehen ja työntekijöiden kanssa. 

Jokainen toimistossa työskentelevä on vastuussa esimerkiksi toimiston järjestyksen ylläpidosta. Siisti ympäristö paitsi helpottaa työntekoa, se myös lisää viihtyvyyttä ja paloturvallisuutta. Pidä siis oma työpisteesi ja sen ympäristö järjestyksessä siivoamalla läikkynyt kahvi saman tien sekä palauttamalla käytön jälkeen tarvikkeet takaisin omille paikoilleen. Näin myös vähennät kompastumis- ja liukastumistapaturmien syntymistä sekä autat hätätilan sattuessa jokaisen esteetöntä liikkumista. Siisti ympäristö pitää myös mielen virkeänä.

Huolehdi myös oikeanlaisesta pukeutumisesta. Töihin tullessa on tärkeää pukeutua säähän soveltuvalla tavalla, eikä tyylin mukaan. Siistimmät vaatteet tai pikkukengät kulkevat helposti mukana kassissa, josta ne voidaan vaihtaa toimistolle tultaessa. Tällä pienellä valinnalla voit ehkäistä työmatkatapaturmia, kuten esimerkiksi liukastumista tai vilustumista.

Jokainen toimistossa työskentelevä on vastuussa työviihtyvyydestä. Osallistumalla, kuuntelemalla, auttamalla, tukemalla ja osoittamalla kiitollisuutta luot hyvää yhteishenkeä. Ole siis läsnä. Tervehdi kollegoitasi niin työpaikalla kuin työajan ulkopuolella. Kun nostat katseesi ylös puhelimesta huomiot paremmin ympäristösi ja näet, jos joku tarvitsee apua. Näin pidät huolta sinun ja muiden työyhteisön jäsenien psyykkisestä hyvinvoinnista.

 

28.5.2019

 Tulosta