Huomioi paloturvallisuus veneillessä

Varaudu syysmyrskyyn kiinnittämällä vene oikein

Tulipalon syttyminen veneessä voi johtaa hyvin kohtalokkaisiin seurauksiin, joten pidäthän huolen, että veneesi sammutus- ja muut turvavälineet ovat kunnossa.
Vesillä liikkuessa täytyy myös muistaa, että avun hälyttäminen ja sen saaminen sekä pelastautuminen eivät ole yhtä helposti toteutettavissa kuin maissa, joten palon ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää.

Varmistathan, että veneessäsi on:

 • Käsisammutin ja sammutuspeite.
 • Palovaroitin, jos veneessäsi on hyttitilat.
 • Nestekaasuvaroitin, jos veneessäsi on nestekaasulaitteita.
 • Pelastusliivit jokaiselle matkustajalle.
 • Kaikilla matkustajilla tieto siitä, miten tulipalon sattuessa on toimittava.

Käsisammutin on pakollinen kaikissa veneissä, joissa tulipalon mahdollisuus on olemassa.
Veneessä on oltava ainakin yksi 8 A/68 B -käsisammutin, joka soveltuu moottoripalon sammuttamiseen.
Käsisammuttimen käyttöä on suositeltavaa harjoitella etukäteen, jotta mahdollisen palon sattuessa osaat toimia mahdollisimman nopeasti.

Sammutusvälineiden tarkastus:

 • Käsisammutin on tarkastettava vuoden välein.
 • Sammutuspeitteelle on tehtävä perusteellisempi tarkastus 10 vuoden välein.
 • Muut kiinteät sammutusvälineet saa tarkastaa ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisterissä oleva käsisammutinliike. Tarkastuksen ajankohta kerrotaan kunkin sammutusvälineen omassa ohjeessa.

Jos tulipalo kuitenkin syttyy:

 • Varoita muita veneessä olevia.
 • Laita pelastusliivit päälle.
 • Tarkista tilanne: mikä palaa ja onko kukaan vaarassa.
 • Pysäytä moottori.
 • Sulje poltto- ja kaasuhanat.
 • Heitä palavat esineet laidan yli.
 • Aloita sammutustyö.
 • Hälytä apua tarpeen vaatiessa.

Lisätietoa saat seuraavista osoitteista: www.trafi.fi, www.veneily.fiwww.spek.fi

23.7.2015

 Tulosta