Hiekkaa, valokuvia ja päiväkirja – näin taltutat liukkauden

Valokuvia, hiekkaa ja päiväkirja

Liukastuminen voi yllättää työmatkan varrella, töissä tai lounastauolle mennessä. Suurin osa selviää vähäisillä mustelmilla tai venähdyksillä, mutta liukastumisesta voi seurata myös vakavia ranne-, lonkka- tai nilkkamurtumia sekä pään vammoja, joista aiheutuu pahimmillaan pitkiäkin sairauslomia.

Liukastumisesta kärsii niin työntekijä kuin työnantaja. Keskimääräinen sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle 350 €/päivä, eikä vakuutuksesta saa kaikkia kustannuksia takaisin. Vahinkopäivä jää aina työnantajalle maksettavaksi, eikä työtapaturmavakuutus korvaa sivukuluja, kuten sijaisen palkkaamista.

Dokumentoi liukastumispaikka

Liukastuminen ja liukastumispaikka kannattaa dokumentoida ja valokuvata mahdollisimman hyvin heti vahingon satuttua. Liukastumisesta kannattaa kirjoittaa ylös paikan tarkka osoite, liukastumisen ajankohta ja mahdolliset huomiot sääolosuhteista ja liukastumispaikan kunnosta. Dokumentointi on tärkeää, koska se kertoo, onko liukastumispaikan kunnossapidosta huolehdittu.

Työssä ja tavanomaisella työmatkalla sattuneet liukastumisvahingot kuuluvat työtapaturmavakuutuksen piiriin. Korvausta voi kuitenkin hakea takaisin siltä, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnosta. Jos kiinteistön omistaja on laiminlyönyt alueen kunnossapidon ja se on syynä liukastumiseen, hän on vastuussa aiheutuneista vahingoista. Vahingoittunut voi tällöin saada vahingonkorvauslain mukaista korvausta kiinteistönomistajan vakuutuksesta.

Selvitä oikeus korvaukseen

Oikeus vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen on aina hyvä selvittää, vaikka vahinko korvattaisiinkin työtapaturmavakuutuksesta. Kiinteistön omistajan vastuuvakuutus saattaa kattaa kuluja, joita työtapaturmavakuutus ei kata, kuten esimerkiksi esinevahingot ja korvaus kivusta ja särystä. 

Myös vakuutusyhtiö voi hakea maksamiaan korvauksia takaisin kiinteistön omistajalta. Tätä kutsutaan takautumisvaatimukseksi tai regressiksi. Jos korvauksia saadaan haettua takaisin, sillä on vaikutusta pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuihin. 

Auta työntekijöitäsi

Työntekijän reittivalinnat eivät ole sinun käsissäsi, mutta liukkaana aikana voit muistuttaa oikeasta kenkävalinnasta ja ehkäpä osallistua liukuesteiden hankkimiseen. Myös työaikajoustoja voi harkita, sillä jos työn voi aloittaa esimerkiksi 15 minuuttia myöhemmin, sillä voi välttyä kiirehtimiseltä.

Jos vahinko sattuu, on tärkeää, että työntekijät tietävät, miten vahinkopaikka on dokumentoitava. Samalla on hyvä keskustella yleisesti yhteisistä pelisäännöistänne tapaturmasta ilmoittamiseen ja tilanteessa toimimiseen.

Hiekoita ja auraa

Muista huolehtia myös omalla kunnossapitovastuullasi olevasta alueesta hiekoittamalla ja auraamalla ajallaan. Hiekoituksesta kannattaa pitää hiekoituspäiväkirjaa, josta näkyy minä päivänä ja mihin aikaan alue on hiekoitettu. Näin pystyt osoittamaan, että olet huolehtinut kunnossapitovastuusta. Tärkein syy torjua liukkautta on tietenkin työtekijöidesi ja muiden alueella liikkuvien turvallisuus.

Jos liukastut, Fennian asiakkaana apunasi on FenniaHoitaja.

Tutustu FenniaHoitajaan.

15.11.2018

 Tulosta