Henkivakuutuskorvausten verotus on muuttunut 1.1.2018

Perintö- ja lahjaverolain muutoksen vuoksi vakuutetun lähiomaisille maksettaviin henkivakuutuskorvauksiin liittynyt osittainen verovapaus on poistunut vuoden 2018 alussa.

Lähiomaisille vakuutetun kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ovat nykyään kokonaan perintöverotettavia. Lähiomaisia ovat muun muassa puoliso, lapset, puolison lapset, vanhemmat, lapsenlapset ja isovanhemmat. Avopuoliso on verotuksessa katsottu lähiomaiseksi, kun avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin avioliitossa keskenään. Perintöveron enimmäismäärä on 19 prosenttia.

Edunsaajaksi voi määrätä myös vakuutetun kuolinpesän, jolloin korvaus maksetaan kuolinpesän tilille. Kuolinpesä ei maksa korvauksesta veroa. Korvausta verotetaan kuolinpesän osakkaiden perintönä muun perintönä saadun varallisuuden tapaan.

Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, ei lakimuutos vaikuta henkivakuutuskorvauksen verotukseen. Tällöin korvaus on saajalleen kokonaan pääomatuloveron alaista, kuten aiemminkin. Vuonna 2018 pääomatulovero on 30 % (30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %).

Veromuutos koski kaikista henkilövakuutuksista lähiomaisille maksettavia henkivakuutuskorvauksia. Tällaisia vakuutuksia ovat mm. Henki-Fennian riskihenkivakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset, eläkevakuutukset sekä Fennian matkustajavakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä sairaskuluvakuutukset, joista maksetaan korvaus vakuutetun kuoleman johdosta.

Vakuutuksen edunsaajamääräys kannattaa tarkistaa ja varmistaa, että edunsaajamääräys vastaa edelleen alkuperäistä tahtoa ja tarkoitusta. Vakuutuksen edunsaajamääräystä voi muuttaa milloin tahansa vakuutusaikana. Edunsaajamääräyksen muutoksesta voi ilmoittaa Oma Fennia -verkkopalvelussa tai ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti.

Samalla kannattaa tarkistaa vakuutusmäärä eli onko vakuutuksen perusteella maksettava korvaus edunsaajien tarpeiden kannalta riittävä. Voit jättää Oma Fennian kautta yhteydenottopyynnön, jos haluat korottaa vakuutusmäärää.

Henki-Fennia ja Fennia maksavat henkivakuutuskorvaukset lähiomaisille ja kuolinpesälle bruttomääräisinä ennakonpidätystä toimittamatta ja verottaja huolehtii korvausten perintöverottamisesta jatkossakin. Verotuksessa huomioidaan myös puoliso- ja alaikäisyysvähennykset. Muille kuin lähiomaisille maksettavista henkivakuutuskorvauksista vakuutusyhtiö pidättää pääomatuloveron. Yritykselle maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat verotettavaa elinkeinotuloa.

2.1.2018

 Tulosta