Henkivakuutuskorvausten osittainen verovapaus säilyy vielä vuoden 2017 ajan

Aiemmasta uutisoinnista poiketen henkivakuutuskorvausten verovapaus poistuu vasta vuoden 2018 alusta lukien. Vuoden 2017 aikana tapahtuneiden kuolemantapausten perusteella maksettavista henkivakuutuskorvauksista lähiomaiset saavat siis edelleen osan verovapaasti. Lähiomaisen verovapaa osa henkivakuutuskorvauksesta on 35 000 euroa ja leskellä puolet (kuitenkin vähintään 35 000 euroa). Ylimenevästä osasta maksetaan perintöveroa.

Vuonna 2018 ja sen jälkeen tapahtuneiden kuolemantapausten perusteella maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat lähiomaisille kokonaan perintöverotettavaa.

Muutos koskee kaikista henkilövakuutuksista maksettavia henkivakuutuskorvauksia. Tällaisia vakuutuksia ovat mm. Henki-Fennian riskihenkivakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset, eläkevakuutukset sekä Fennian matkustajavakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä sairaskuluvakuutukset, joista maksetaan korvaus vakuutetun tapaturmaisen kuoleman johdosta.

Vakuutusyhtiö maksaa henkivakuutuskorvaukset lähiomaisille bruttomääräisinä ennakonpidätystä toimittamatta ja verottaja huolehtii korvausten perintöverottamisesta jatkossakin. Muille kuin lähiomaisille maksettavista henkivakuutuskorvauksista vakuutusyhtiö pidättää pääomatuloveron. Yritykselle maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat verotettavaa elinkeinotuloa.

Syksyn aikana valmistellun veromuutoksen oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2017, mutta eduskuntakäsittelyssä voimaantuloa päätettiin lykätä yhdellä vuodella. Lykkäyksen ansiosta vakuutuksenottajille jää riittävä aika varautua tehtäviin muutoksiin ja muuttaa tarvittaessa vakuutussummaa sekä edunsaajamääräystä.

Samassa yhteydessä tehtävät muut perintö- ja lahjaverotusta koskevat lakimuutokset tulevat voimaan jo 1.1.2017 alkaen. Näitä muutoksia ovat mm. puoliso- ja alaikäisyysvähennyksen määrän korotus, verovapaan rahalahjan enimmäismäärän korotus sekä perintö- ja lahjaveroasteikkoon tehtävät kevennykset.

19.12.2016

 Tulosta