Henki-Fennia suositelluin henkivakuutusyhtiö

Henki-Fennia oli alan suositelluin yhtiö Taloustutkimuksen toteuttamassa henkivakuutusyhtiöiden toimialakohtaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin asiakastyytyväisyyttä kahdeksan tyytyväisyystekijän avulla, joita olivat: hintataso kilpailutilanteessa, asiakkaan tarpeiden huomioiminen, asiantuntemus, palvelualttius, ongelmatilanteiden ratkaisukyky, tavoitettavuus, lupausten pitäminen ja yhteydenpito.

Henki-Fennia sai alan toimijoista parhaan suositteluindeksin, +29 (nettosuositteluindeksi NSI). Myös yleisarvosanalla arvioitaessa Henki-Fennia sai parhaan tuloksen, 8,28. Koko toimialan keskiarvo oli 8,02.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä internetkyselynä marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Toteutettuun haastatteluun vastasi 2219 työelämän päättäjää, joista vakuutusyhtiöitä arvioi 793 vastaajaa. Tutkimuksessa oli mukana kuusi henkivakuutusyhtiötä: Aktia Henkivakuutus, Henki-Fennia, LähiTapiola Henkiyhtiö, Mandatum Life, Nordea Henkivakuutus ja Op-Henkivakuutus.

10.2.2017

 Tulosta