Hallinnon vastuuvakuutus suojaa yritystä huolimattomuudelta – tärkein riskienhallintakeino on kuitenkin päätösten hyvä dokumentointi

Hallinnon vastuuvakuutus suojaa yritystä huolimattomuudelta

Asianmukainen vakuutusturva on osa yrityksen järkevää riskienhallintaa. Tärkein riskienhallintakeino on kuitenkin edelleen tärkeiden päätösten ja niiden perusteiden dokumentointi.

Yrityksen hallitus päätti supistaa yrityksen toimintaa ja myi yhden yrityksen liiketoiminta-alueista. Vuoden päästä hallituksen jäsenet saivat postia. Osa osakkeenomistajista oli sitä mieltä, että myynti oli tehty alihintaan ja siitä oli aiheutunut yritykselle vahinkoa.

Aiheutuneesta vahingosta vaadittiin nyt hallitukselta korvausta. Hallitus katsoi toimineensa oikein ja parhaan tietonsa varassa, mutta joutui silti haastetuksi oikeudenkäyntiin.

Tällaiseen tilanteeseen voi onneksi etukäteen varautua.

Hallinnon vastuuvakuutus suojaa yritystä ja sen päätöksentekijöitä

Hallinnon vastuuvakuutusta käytetään turvaamaan hallitusta ja toimitusjohtajaa heitä vastaan esitetyiltä korvausvaatimuksilta. Toisaalta hallinnon vastuuvakuutus suojaa myös yritystä hallituksen ja toimitusjohtajan tekemiä virheitä vastaan.

– Kun korvausvaatimukset yhtiön johtoa vastaan ovat yleistyneet, ei ole tavatonta, että uusi toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet edellyttävät yritystä ottamaan turvakseen hallinnon vastuuvakuutuksen, toteaa Fennian riskipäällikkö Riikka Akselinmäki.

Myös pääomasijoittajat vaativat yhä useammin yritykseltä hallinnon vastuuvakuutusta turvatakseen sijoitustaan johdon virheiltä. Vakuutuksen ottaa ja maksaa yleensä yhtiö.

Vakuutus ei korvaa huonoa päätöstä

Hallinnon vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko voi liittyä esimerkiksi yhtiöiden asioiden virheelliseen hoitamiseen tai yhtiön varojen huolimattomaan käyttöön.

Yrityksen johtohenkilöt eivät yleensä joudu korvausvastuuseen heppoisin perustein, mutta perusteetonkin korvausvaatimus voi aiheuttaa huomattavia kuluja.

– Hallinnon vastuuvakuutus ei kuitenkaan ole turva huonoja päätöksiä vastaan, vaan vain huolimattomasti tehtyjä päätöksiä vastaan. Vakuutuksesta ei siis korvata huonon päätöksen aiheuttamaa vahinkoa, vaikka päätös myöhemmin osoittautuisi kannattamattomaksi, huomauttaa Akselinmäki.

Sen sijaan vakuutuksesta puolustetaan yrityksen hallinnon jäseniä korvausvaatimusta vastaan ja tarvittaessa vakuutusyhtiö neuvottelee korvausta vaativan kanssa tai hoitaa vaatijaa vastaan oikeudenkäynnistä syntyvät kustannukset.

Hallinnon vastuuvakuutuksen ulkopuolelle on rajattu muun muassa yrityksen suuromistajien esittämät korvausvaatimukset, sekä rangaistusvaatimuksiin liittyvät oikeudenkäyntikulut.

Päätöksentekoprosessi kannattaa aina dokumentoida

Akselinmäki muistuttaa, että päätöksenteon huolellinen dokumentointi on erittäin tärkeää.

– Yrityksen johto joutuu usein tekemään päätöksiä nopeasti epävarmassa tilanteessa, sen hetkisen tiedon perusteella. Välillä käy niin, että päätökset osoittautuvat vääriksi ja yritykselle vahingollisiksi.

Väärä päätös ei itsessään ole tuomittavaa, jos päätöksen tekijät ovat noudattaneet osakeyhtiölain mukaista huolellisuusvelvoitetta ja voivat osoittaa sen.

– Huolellista toimintaa voi vahinkohetkellä olla erittäin vaikea näyttää toteen. Siksi erityisesti tärkeitä päätöksiä ja niiden perusteita on syytä dokumentoida huolellisesti, Akselinmäki painottaa.

 

 

1.3.2019

 Tulosta