Fennica Toimitilat I -rahastolla käynnissä hyvä vuosi

Fennia Varainhoidon Fennica Toimitilat I -erikoissijoitusrahaston ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat olleet sijoitusmielessä strategisten tavoitteiden mukaisia. Rahasto hankki kevään aikana neljä uutta kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 30,1 miljoonaa euroa.

Fennica Toimitilat I -rahasto perustettiin loppuvuodesta 2013. Rahasto sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin, joita ovat pääsääntöisesti toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöt.

– Kiinnostus likvidiin ja hajautettuun kiinteistösijoittamiseen on pysynyt korkeana ja rahastoomme tulee jatkuvasti lisää merkintöjä. Toimitilat tuottavat moneen muuhun sijoitusinstrumenttiin nähden hyvää ja jatkuvaa kassavirtaa sekä perinteisesti suhteellisen turvallisen arvonkehityksen, kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala.

Fennica toimitilat -rahasto hankki alkuvuonna neljä uutta kiinteistöä Lahdesta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Helsingistä. Ostettujen kohteiden yhteenlaskettu arvo oli yli 30 miljoonaa euroa ja rahaston kiinteistöomaisuuden arvo kasvoi noin 153 miljoonaan euroon.

– Olemme kasvattaneet rahaston liiketilapainoa kiinteistöillä, joissa on hyvät vuokralaiset ja jotka sijaitsevat valmiiksi tunnetuilla liikepaikoilla. Rahaston salkkutason tunnusluvut ovat erinomaiset maturiteetin ollessa lähes 6 vuotta ja taloudellisen vajaakäytön pysytellessä noin neljässä prosentissa, toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

– Rahasto on toteuttanut strategiansa mukaista kiinteistösijoittamista suuriin kaupunkeihin. Esimerkiksi Lahden keskustassa on kysyntää hyvälaatuisille toimistoille, ja pääsemme jatkossa vastaamaan tähän kysyntään, kommentoi Puhakainen.

Rahaston salkussa on nyt 17 sijoituskiinteistöä, joista kymmenen kiinteistöä on toimistoja, viisi liikekiinteistöjä, yksi logistiikkakiinteistö sekä yksi hotellikäytössä oleva kiinteistö.

Rahaston arvo syyskuun lopussa oli 134,1 miljoonaa euroa (arvoon ei ole luettu mukaan syyskuun 2015 aikana tehtyjä merkintöjä). Kuluvan vuoden aikana rahastoon on kirjattu nettomerkintöjä yhteensä 28,3 miljoonaa euroa.

Rahaston tuotto on ollut yhdeksällä kuukaudella verrattain hyvä. Osuussarjakohtainen tuotto oli 3,7–4,9 %.

Käynnistämisvaiheesta huolimatta rahaston arvonkehitys on ollut tasaista ja nousujohteista. Maaliskuussa rahasto jakoi myös vuotuisen tuotto-osuutensa osuudenomistajilleen, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (vuoden 2014 tulokseen perustuen), mikä vastasi noin 4,8 %:ia rahaston osuussarjojen vuodenvaihteen arvoista.

– Rahastolla on selkeät tavoitteet syksyn osalta: tavoitteena on saattaa päätökseen neuvotteluissa olevia merkittäviä kiinteistökauppoja, joiden toteutuessa rahasto saavuttaa myös vieraanpääoman tavoitetason, kertoo Puhakainen. – Pyrimme lisäksi varmistamaan investointitarjonnasta sopivia kohteita tulevalle vuodelle, sillä kiinnostus kiinteistösijoittamista ja rahastoamme kohtaan näyttää jatkuvan vahvana.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Fennia Varainhoito Oy
Rahastonhoitaja Elina Puhakainen
050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi

Kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala
040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi

Myynti ja merkinnät:
Asiakaspalvelu
010 503 7990

20.10.2015

 Tulosta