Fennian yksityisasiakkaat ovat tyytyväisiä asiakkaita

EPSI Ratingin vuosittain tekemän Vakuutustutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat vakuutusyhtiöt asiakasystävällisiksi ja samalla melko perinteikkäiksi.

EPSI Ratingin tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaat luottavat keskimäärin selvästi enemmän omaan vakuutusyhtiöönsä kuin vakuutustoimialaan kokonaisuudessaan. Hienoisesta laskusta huolimatta luottamus vakuutustoimialaan on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan laskenut alalla vuoteen 2017 verrattuna. Fennia on kuitenkin onnistunut tutkimuksen mukaan parantamaan asiakastyytyväisyyttään yksityisasiakkaiden parissa ja noussut arvioinnissa toiselle sijalle.

Yrityspuolen asiakkaiden arvioissa erot ovat edelleenkin melko pieniä toimijoiden välillä ja viime vuoteen verrattuna asiakastyytyväisyys on laskenut kautta toimialan.

Tutkimuksen mukaan vakuutusalalla noin yksi neljästä yksityisasiakkaasta ja yksi kolmesta yritysasiakkaasta on tehnyt korvaushakemuksen viimeisen 12 kuukauden aikana. Tuloksen mukaan korvausta ei myönnetty lainkaan vain noin 5 % yksityisasiakkaiden ja 6 % yritysasiakkaiden hakemuksista. Tulos on siis samalla tasolla, kuin viime vuonnakin.

Korvauskäsittelyt taas vakuutusalalla sujuvat vastaajien mielestä keskimäärin kohtuullisen nopeasti. Asiakkaat ovat myös olleet keskimäärin erittäin tyytyväisiä korvauskäsittelyihin.

EPSI Ratingin vuosittain tekemä Vakuutustutkimus tutkii vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

12.11.2018

 Tulosta