Fennian joululahjoitus Pelastakaa Lapset ry:lle

Pelastakaa lapset ry

Fennia-konsernin henkilöstön joulumuistamiseen varattu summa lahjoitetaan joka vuosi hyvään tarkoitukseen. Fennian henkilöstö valitsi äänestyksellä joululahjoituksen kohteeksi Pelastakaa Lapset ry:n.

Antamillamme lahjoitusvaroilla olemme mukana auttamassa kotimaan lapsia. Suomessa elää yli satatuhatta lasta köyhissä perheissä. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Pitkittynyt köyhyys myös siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa apu tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen. Suurissa vaikeuksissa ovat nuoret, jotka eivät köyhyyden vuoksi pysty jatkamaan opintojaan peruskoulun jälkeen.

Pelastakaa Lapset ry maksaa joululahjoituksellamme muun muassa lasten harrastusmaksuja ja hankkii nuorille oppikirjat koko lukio- tai ammattiopintojen ajalle. Lahjoitusten turvin nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

Lue lisää

Pelastakaa Lapset ry

 

21.12.2018

 Tulosta