Fennian, Henki-Fennian ja Fennia Varainhoidon osavuosiraportti 30.6.2018 – Työelämän murros näkyy vakuuttamisen liiketoiminnassa

– Suomeen on syntynyt merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Valtaosa näistä työpaikoista on muodostunut erilaisille palveluja tuottaville ja tietopääomaa hyödyntäville aloille, jotka ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannalta vähäriskisiä. Vähäriskisten alojen vakuutusmaksut ovat luonnollisesti pienempiä. Tämä työelämän kehitys näkyy Fenniassa alhaisempana vakuutusmaksutulona, toteaa konsernijohtaja Antti Kuljukka.

Vahinkovakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ensivakuutuksen maksutulo alkuvuodelta oli 267 miljoonaan euroa (280 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde heikkeni merkittävästi vahinkomäärien kasvun ja maksutulon alenemisen johdosta ollen 104,4 prosenttia (91,8 %). Vahinkosuhde oli 76,7 prosenttia (67,4 %). Liikekulusuhde oli 27,7 prosenttia (24,4 %). Vakavaraisuussuhde (SCR) oli 270,6 % (248,1 %).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 0,7 prosenttia (1,9 %). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 1 756 miljoonaa euroa (1 699 milj. euroa).

Yhtiön liiketappio oli 5,8 miljoonaa euroa. Vertailuajankohdan liikevoitto oli 32 miljoonaa euroa.

Henkivakuutus ja varainhoito

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian liikevoitto alkuvuodelta kasvoi 17,2 miljoonaa euroon (8,8 milj. euroa) ja yhtiön vakavaraisuus on edelleen vahvistunut, SCR 233,1 % (182,1 %). Vakuutusmaksutulo alkuvuodelta oli 88 miljoona euroa (96 milj. euroa).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 2,8 prosenttia (1,0 %). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 766 miljoonaa euroa (751 milj. euroa). Henki-Fennian liikekulut olivat 7,8 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa). Katsauskauden tulosta yksittäisenä parantavana eränä on tytäryhtiö Fennia Varainhoito Oy:n myynti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle.

Fennia Varainhoito Oy:n liikevoitto oli 707 tuhatta euroa (644 tuhatta euroa).

Fennia-konserni

Kaikkiaan Fennia-konsernin yhteenlaskettu liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde (SCR) oli erittäin vahva 228,3 % (194,1 %).

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liite:

Fennian, Henki-Fennian ja Fennia Varainhoidon tulosanalyysi ja tunnusluvut 30.06.2018

 

30.8.2018

 Tulosta