Fennia on julkaissut vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa

Fennia-ryhmä on julkaissut vuosittaisen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksensa vuodelta 2017. Kertomus perustuu vakuutusalan vakavaraisuussääntelyyn. Kertomuksessa kuvataan Fennian ja Henki-Fennian liiketoimintaa, tuloksellisuutta, hallintojärjestelmää, riskiprofiilia, arvostusta vakavaraisuustarkoituksiin sekä pääomanhallintaa vuonna 2017.

Vakavaraisuussääntelyn tavoitteena on kannustaa yhtiöitä kehittämään ja parantamaan riskienhallintajärjestelmiään, liiketoimintamallejaan ja pääomastrategioitaan sekä turvata pääomien riittävyys. Sääntelyn noudattamista Suomessa valvoo Finanssivalvonta.

Vakavaraisuusraportti 2017

15.6.2018

 Tulosta