Fennia Varainhoiton markkinakommentti

Fennia Varainhoidon markkinakommentti

”Käänne parempaan? …vai huonompaan?”

Iso kuva sijoitusmarkkinoilla on seuraava: Osakkeet ovat laskeneet n. -35 %, korkeimman luottoriskin yrityslainat n. -20 %, hyvälaatuiset yrityslainat n. -10 % ja öljy n. – 50 %. Viikkomuutokset mm. osakkeissa ovat olleet finanssikriisin tasoa. Sen jossain määrin ymmärtää, kun nykymuotoinen yhteiskunta, saati finanssijärjestelmä, ei ole kokenut vastaavanlaista pandemiaa aikaisemmin. Markkinoiden on vaikea hahmottaa, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse. Tällaisten laskujen jälkeen moni sijoittaja kuitenkin miettii, onko nyt jo oston paikka?

Finanssimarkkinoiden kehitys tulee lähiviikkoina pitkälti määrittymään sen perusteella, miten Covid-19 leviää erityisesti Euroopan suurissa talouksissa sekä Yhdysvalloissa. Kiina antoi esimakua siitä, kuinka talousluvut voivat romahtaa muutaman viikon täyspysähdyksen seurauksena. On selvää, että länsimaissakin ollaan siirtymässä tuotantoa ja liikkuvuutta rajoittaviin toimenpiteisiin. Rajoitukset tulevat näkymään talousluvuissa lähiviikkoina. Mitä pitempään toimenpiteiden käyttöönotto venyy, sitä pahemmaksi koronaviruksen leviäminen tulee ja sitä syvemmäksi muodostuu taantuma.

Nyt on jo merkkejä siitä, että työttömyys tulee nousemaan merkittävästi, yritykset joutuvat ongelmiin ja näiden seurauksena talouskasvuennusteita päivitetään alaspäin, mm. JP Morganin ennuste Yhdysvaltojen toisen kvartaalin talouskasvuun on synkkä: toteutuessaan se olisi talouskasvun osalta historian heikoin vuosineljännes:

Pandemian rinnalle on hyvää vauhtia kehittymässä myös luottokriisi. Velkaiset High Yield -yritykset ovat vaikeuksissa liikevaihdon ja kassavirtojen laskiessa. Tilannetta pahentaa öljyn hinnan lasku, kun merkittävä osa mm. Yhdysvaltalaisista High Yield yrityksistä on riippuvainen öljyn hinnasta. Tämän seurauksena yrityslainamarkkinoiden likviditeetti on pahasti koetuksella. Moni sijoittaja on siirtynyt tuottojen perässä valtionlainoista yrityslainoihin ja nyt testataan sitä, kuinka toimivat luottoriskimarkkinat ovat likviditeetin kuivuessa.

Keskuspankkien viimepäivien toimenpiteet ovatkin keskittyneet tämän likviditeettiongelman hoitoon. EKP kasvatti arvopaperien osto-ohjelmaansa mm. yrityslainoissa ja laajensi mm. yritystodistukset ostettavien arvopaperien joukkoon. FED on puolestaan tukenut repo-markkinaa jo pitempään ja ilmoitti viime viikolla rahamarkkinarahastoja tukevista toimenpiteistä.

Mitä odottaa lähiviikkoina ja seuraavat allokaatiomuutokset?

Lähiviikot tulevat määrittelemään valtioiden toimenpiteet pandemian hillitsemiseksi. Niillä tulee olemaan merkittävä rooli niin pandemian ehkäisemisessä, ekonomisten vaikutusten hillitsemisessä mutta myös valtioiden lähivuosien velkaantumisen kehityksessä.

Vaikka riskillisissä omaisuuslajeissa ollaankin nähty jo suuria pudotuksia, näkemyksemme mukaan osakkeiden ostaminen saattaa vielä olla liian aikaista. Niin kauan kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen tartuntakehitys pahenee, on liian aikaista lyödä markkinoiden käänteen puolesta. Toisaalta kun tilanne rauhoittuu ja toimenpiteiden vaikutukset alkavat näkymään positiivisesti, voi pomppu ylöspäin olla voimakas. Mitä pitempään tilanne pahenee, sitä syvempi on taantuma ja sitä loivemmaksi myös palautuminen muodostuu.

Sijoittajalle, joka haluaa jo nyt lisätä sijoitussalkun riskitasoa, suosittelemme etenemään pienin askelin. Koettu lasku on ollut jo voimakas erityisesti osakkeissa, mikä pienentää laskumahdollisuutta lähiviikkoina, mutta ei täysin kuitenkaan poista lisälaskun mahdollisuutta.

Allokaatiotoimenpiteet toistaiseksi

Hoidossa olevien sijoitussalkkujemme allokaatioissa laskimme osakepainoa 20.2., juuri ennen osakemarkkinoiden isoa laskua. Tiistaina ja keskiviikkona 10.3. – 11.3. laskimme edelleen luottoriskin määrää salkuissa. Puolet luottoriskinmyynneistä sijoitettiin osakkeisiin ja toinen puoli rahamarkkinasijoituksiin. Mallisalkuissa, jossa helmikuun osakemyynnit sijoitettiin kokonaisuudessaan rahamarkkinaan, ei luottoriskin myyntejä tehty. Mallisalkuissa olemme muiden salkkujen tapaan myös luottoriskialipainossa.

Osakkeiden ostot näyttävät tämän hetken tilanteen valossa vielä liian aikaisilta, mutta toisaalta kokonaisallokaatiomuutos oli kokonaisuudessaan riskitasoa laskeva. Luottoriskisijoitukset ovat reagoineet toistaiseksi osakesijoituksia vähemmän ja jos tilanne vielä eskaloituu, niin luottoriskimarginaaleissa on vielä paljon matkaa levetä.

Fennia Varainhoidon allokaationäkemys

Näkemyksemme on muuttumaton viime viikkoon nähden. Sijoitusallokaatiossa pysyttelemme osakealipainossa. Osakesalkun sisällä painotamme eurooppalaisia osakkeita yhdysvaltalaisten osakkeiden kustannuksella, joskin olemme maantieteellisessä allokaatiossa pienentäneet poikkeamia neutraalipainoista. Korkosalkussa suurimmat painotukset ovat rahamarkkinasijoitusten ja kaikkien riskillisimpien yrityslainojen alipainotus, joita vastaan on ylipainotus lyhyissä yrityslainasijoituksissa.

 

Fennia Varainhoidon kiinteistörahastot

Tällä hetkellä käsillä olevan markkinahäiriön vaikutuksia ja pituutta on vielä mahdotonta arvioida, mutta historiallisesti kiinteistösijoitusten tuottojen vaihtelu on ollut selvästi osakesijoituksia pienempi. Maaliskuussa kiinteistörahastomme jakoivat vuotuiset tuotto-osuutensa. Fennica Toimitilat jakoi noin 14,8 M€ joka vastasi noin 5,5 %:a tuotonjakohetken sijoitetulle pääomalle ja Fennica Tontit jakoi n. 2,1 M€ joka vastasi noin 2,8 %:a tuotonjakohetken sijoitetulle pääomalle.

Kiinteistörahastojemme maantieteellinen sekä käyttötarkoitus että vuokralaishajautus ovat hyvät. Toimitilarahaston suurin yksittäinen vuokralainen vastaa n. 4,8 %:a rahaston vuokrakassavirrasta ja 20 suurinta vuokralaista yhteensä n. 50,9 %:a.  Rahastojen vuokrasopimusten keskimaturiteetti on hyvä; Toimitiloilla n. 5,1 vuotta ja Tonttirahaston maanvuokrasopimusten keskimaturiteetti 78,3 vuotta. Tonttirahaston kaikki omistamat tontit ja maa-alueet on vuokrattu ja Toimitilarahaston kiinteistöjen vuokrausaste hyvä n. 93,4 %. Kiinteistörahastojemme tuotot muodostuvat ensisijaisesti vuokrakassavirtatuotoista.

Ammattimaisina kiinteistösijoittajina seuraamme tilannetta markkinoilla aktiivisesti ja tarvittaessa pyrimme löytämään mahdollisiin ongelmiin ja häiriötiloihin rahaston osuudenomistajien kannalta optimaaliset ratkaisut. Esimerkiksi mahdolliset vuokranalennuspyynnöt ja muut sopimusehtomuutosehdotukset ovat kiinteistörahastojemme näkökulmasta kaupallisia neuvotteluja ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.

 

24.3.2020

 Tulosta