Fennia Varainhoito Oy perusti tytäryhtiön kiinteistökehittämiseen

Fennia Varainhoito Oy on perustanut Fennia Kiinteistökehitys Oy:n. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Fennia Varainhoidon omaisuudenhoidon asiakkaille, hallinnoitaviin rahastoihin sekä yhteistyökumppaneiden kiinteistösijoitustoimintaan.

Yhtiö luo uusia kiinteistösijoituskohteita niin tyhjälle maalle kuin muutos- ja korjausrakentamalla. Lisäarvoa sijoittajalle syntyy mm. rakentajien ja muiden toimijoiden kilpailutuksen kautta sekä omistajalähtöisestä suunnittelusta ja hallinnon järjestämisestä. Tätä on mm. elinkaaren, pitkäaikaisen käytettävyyden, energia- ja vastuullisuusasioiden, ylläpitokulujen sekä mm. vuokralaisyhteistyön huomioiminen jo hankekehitys- ja suunnitteluvaiheessa.

Yhtiön omistajina ovat Fennia Varainhoito Oy 70 prosenttia ja Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy 30 prosenttia. Fennia Varainhoito Oy on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu DI Aarne Markkula, joka siirtyy yhtiön palvelukseen 1.6.2018 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, jossa hän on ollut vuodesta 2004 ja toimii nykyään yhtiön kiinteistökehitysjohtajana. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnan johtaja Timo Rantala.

Yhtiö aloittaa toimintansa 1.6.2018 ja toimii Helsingin Pasilassa, Kyllikinportti 2.

Lisätietoja:

Fennia Varainhoito Oy, Timo Rantala puh. 040 528 7141
 

18.4.2018

 Tulosta