Fennia Varainhoidon ESR Fennica Tontit solmi rahoituksen ja osti tonttimaata Vantaalta sekä Porista

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit-rahasto toteutti kaksi kiinteistökauppaa ja nosti ensimmäisen erän Aktia Pankki Oyj:n myöntämästä 20 miljoonan euron luotosta.

Fennica Tontit -rahasto osti 29.6.2018 solmituilla erillisillä kaupoilla rakennetun liiketilatontin Porin Herralasta sekä kolme toistaiseksi rakentamatonta toimitilatonttia Vantaan Martinlaaksosta. Kaikki tontit on vuokrattu edelleen pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Vantaan tonteille osoitteessa Uutistie 1, 3a ja 3d on tarkoitus myöhemmin toteuttaa SRV:n toimesta vaiheittain toimitilahanke. Porin tontilla osoitteessa Paanakedonkatu 16-18 sijaitsee liikekiinteistö, jonka vuokralaisia ovat Leon Leikkimaa Oy ja Stadium Outlet AB. Kauppojen jälkeen rahaston tonttisijoitusten lukumäärä on 14, minkä lisäksi rahastolla on omistuksessaan kahdeksan asuinhuoneistoa pääosin Helsingissä sekä yksi asunto Lahdessa ja Turussa. Solmitut kaupat mahdollistuivat samalla hetkellä nostetun vieraanpääoman turvin. Kauppoja varten tehty nosto oli ensimmäinen Aktia Pankki Oyj:n rahastolle myöntämästä 20 miljoonan euron lainasta. Nostettu laina mahdollistaa nykyisellään noin 20 prosentin rahastotason rahoitusasteen.

– Pääsääntöisesti toimitilatontteihin sijoittava tonttirahastomme on osoittautunut menestykseksi tässä heilahtelevassa markkinassa. Pitkät, keskimäärin 50-100 vuoden, inflaatioon sidotut vuokrasopimukset takaavat minimaalisen volatiliteetin ja suhteellisen varman tasaisen vuokratuoton. Tuotetta pitäisikin verrata mieluummin inflaatiosuojattuun bondiin, kuin perinteiseen kiinteistösijoitukseen, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala.

Toteutuneiden kauppojen jälkeen rahaston kaikkien kiinteistöomistusten yhteenlaskettu arvo on noin 54,8 miljoonaa euroa ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa. Rahasto tavoittelee sijoitustoiminnassaan 40-50 prosentin rahastotason rahoitusastetta.

– Tehdyt kaupat ja lainapääoman hyödyntäminen osana sijoitustoimintaa vie rahastoa juuri oikeaan suuntaan niin allokaatiomielessä, kuin tuottotavoitteitakin silmällä pitäen, toteaa Fennica Tontit -rahaston rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

Fennica Tontit -rahasto on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille vähintään neljä kertaa vuodessa, aina kunkin kvartaalin lopussa. Seuraavat merkintäajankohdat ovat 28.9.2018 ja 31.12.2018. Fennica Tontit jatkaa Fennia Varainhoito Oy:n sijoittajille tuomia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistöihin vakuutusyhtiön viisaudella.

Lisätietoja

Fennia Varainhoito Oy
rahastonhoitaja Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
johtaja Timo Rantala, 040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit
Fennica Tontit on erikoissijoitusrahasto, jonka hallinnoinnista, salkunhoidosta ja jakelusta vastaa Fennia Varainhoito Oy. Rahaston hallinnoima kiinteistöomaisuus käsittää neljätoista maa-aluetta, toimitila- ja asuintonttia sekä kahdeksan erillisasuntoa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 54,8 miljoonaa euroa ja Rahaston hallinnoimat varat ovat noin 47 miljoonaa euroa. Fennia Varainhoito Oy tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa yrityksille ja yhteisöille, kotitalouksille ja yksityishenkilöille. Fennia Varainhoito Oy on osa Fennia-konsernia.

2.7.2018

 Tulosta